آمار و ارقام

بهار و تابستان 1396

تاریخ اولین انتشار

4

تعداد دوره‌ها

7

تعداد شماره‌ها

511

تعداد مقالات ارسال شده

85

تعداد مقالات منتشر شده

80,726

تعداد مشاهده مقالات

50,763

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

13

درصد پذیرش

292

تعداد مقالات پذیرفته نشده

270

تعداد داوران

141

زمان پذیرش (روز)

16

تعداد پایگاه های نمایه شده

دوفصلنامه اندیشه معماری طی نامه شماره 3/18/311317 مورخ 1397/12/06 توسط دبیرخانه مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور حایز رتبه علمی-پژوهشی شده‌است و جزء نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) می‌باشد؛ که پیرو ابلاغ آیین‌نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/09 با شماره ابلاغ 11/25685 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان«نشریه علمی» شناخته می‌شود. در این نشریه مقالات علمی با موضوعات معماری به چاپ می‌رسند. تمام شماره‌های منتشر شده از شماره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ به بعد، شامل این امتیاز می‌شوند. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

فراخوان

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

راهنمای تدوین و ارسال مقاله

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

تمامی مقالات دریافتی در این نشریه توسط سامانه مشابه‌یابی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید

شماره جاری: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-207 

مقاله علمی پژوهشی

1. معماری اسلامی از منظر علم دینی

صفحه 1-13

محمد مهوش؛ مصطفی ارغیانی


11. بازشناخت مولفه‌های بازار در شهر ایرانی- اسلامی

صفحه 155-171

سید موسی الرضا طبسی؛ محمدحسن خادم زاده


12. بررسی کیفی ماندگاری معماری مجموعه‌ی بازار تبریز از منظر پدیدارشناسی

صفحه 172-188

الهام حاتمی گلزاری؛ احمد میرزا کوچک خوشنویس؛ قادر بایزیدی؛ فؤاد حبیبی


13. بیان یکپارچگی در منظر؛ ارایه یک مدل مفهومی جدید

صفحه 189-207

مجتبی کاویان؛ محمد مسعود؛ محمد حسن طالبیان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2538-3019
شاپا الکترونیکی
2676-4806

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان