آمار و ارقام

بهار و تابستان 1396

تاریخ اولین انتشار

3

تعداد دوره‌ها

6

تعداد شماره‌ها

449

تعداد مقالات ارسال شده

61

تعداد مقالات منتشر شده

71,568

تعداد مشاهده مقالات

43,975

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

11

درصد پذیرش

204

تعداد مقالات پذیرفته نشده

254

تعداد داوران

14

تعداد پایگاه های نمایه شده

دوفصلنامه اندیشه معماری طی نامه شماره 3/18/311317 مورخ 1397/12/06 توسط دبیرخانه مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور حایز رتبه علمی-پژوهشی شده‌است و جزء نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) می‌باشد؛ که پیرو ابلاغ آیین‌نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/09 با شماره ابلاغ 11/25685 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان«نشریه علمی» شناخته می‌شود. در این نشریه مقالات علمی با موضوعات معماری به چاپ می‌رسند. تمام شماره‌های منتشر شده از شماره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ به بعد، شامل این امتیاز می‌شوند. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

فراخوان

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

راهنمای تدوین و ارسال مقاله

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

تمامی مقالات دریافتی در این نشریه توسط سامانه مشابه‌یابی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید

شماره جاری: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398 

4. اصول مدیریت معماری با محوریت آموزش مدیریت طراحی

صفحه 44-58

مریم ناز نیک سرشت؛ فرهنگ مظفر؛ بهرام صالح صدق پور؛ سیدباقر حسینی


5. تبیین مدل مفهومی مؤلفه های مؤثر در شکل گیری تجربه معماری

صفحه 59-75

سمیه موسویان؛ بهناز امین زاده گوهرریزی؛ آزاده شاهچراغی


7. تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی

صفحه 96-109

زهرا اکبرزاده؛ وحید حیدرنتاج؛ فریال احمدی؛ فرشته با عزت


9. اصلاح چرخه حیات ساختمان‌ها از طریق بازشناسی معیارهای استفاده دوباره از ساختمان‌های موجود

صفحه 126-143

محمد پورابراهیمی؛ سید رحمان اقبالی؛ حسن ذوالفقارزاده؛ حسن غفوری فرد


13. تجربه فضایی روایت و معماری : نقش روایت مکان در بهبود کیفیت فضای موزه‌های نوین ایران

صفحه 190-203

ناهید گیل امیررود؛ فرزانه اسدی ملک جهان؛ سیده مامک صلواتیان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2538-3019
شاپا الکترونیکی
2676-4806

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان