آمار و ارقام

بهار و تابستان 1396

تاریخ اولین انتشار

3

تعداد دوره‌ها

5

تعداد شماره‌ها

428

تعداد مقالات ارسال شده

56

تعداد مقالات منتشر شده

72,825

تعداد مشاهده مقالات

47,486

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

9

درصد پذیرش

195

تعداد مقالات پذیرفته نشده

238

تعداد داوران

14

تعداد پایگاه های نمایه شده

دوفصلنامه اندیشه معماری طی نامه شماره 3/18/311317 مورخ 1397/12/06 توسط دبیرخانه مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور حایز رتبه علمی-پژوهشی شده است و جزء نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) می باشد؛ که پیرو ابلاغ آیین نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/02 با شماره ابلاغ 11/25685 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان« نشریه علمی» شناخته می شود.. در این نشریه مقالات علمی با موضوعات معماری به چاپ می‌رسند. تمام شماره های منتشر شده از شماره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ به بعد، شامل این امتیاز می شوند. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

فراخوان

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

راهنمای تدوین و ارسال مقاله

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

تمامی مقالات دریافتی در این نشریه توسط سامانه مشابه‌یابی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید

شماره جاری: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-235 

مقاله علمی پژوهشی

1. اخلاقِ ساختن در معماری (منظر اخلاق فضیلت گرا و اخلاق کانتی)

صفحه 1-16

رضا مرادپور؛ کاظم مندگاری؛ هادی ندیمی


4. نقش محیط و فرهنگ در شکل گیری آرامگاه های دوره اسلامی در حاشیه جنوبی دریای خزر*

صفحه 60-83

علی رحمتی زاده؛ حسین سلطان زاده؛ ایرج اعتصام؛ سیدمصطفی مختاباد امرئی


6. بررسی قابلیت ادراک محیط در سیستم واقعیت مجازی بر اساس مؤلفه‌های ادراک بصری

صفحه 106-124

محمدصادق طاهرطلوع دل؛ اسماعیل ضرغامی؛ سینا کمالی تبریزی؛ امید حیدری پور


7. نقش تفکر خلاق و سبک‌های یادگیری در آموزش طراحی معماری

صفحه 125-140

الهه السادات حسینی؛ محمدمنصور فلامکی؛ عیسی حجت


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2538-3019
شاپا الکترونیکی
2676-4806

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان