نویسنده = محمد رضا بمانیان
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تطبیقی معماری و شعر در عصر صفوی بر پایه پیچیدگی‌های سبک‌ شناختی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

محمد رضا بمانیان؛ حیدر جهان بخش؛ رضا جعفری ها؛ علی دل زنده


2. مسکن دوستدار کودک با بهره‌گیری از طبیعت (نمونه‌موردی شهر تهران)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 154-166

زهرا قاسمی؛ محمد رضا بمانیان؛ حمیدرضا صارمی


3. تحلیل اثر زیرساخت های سبز شهری بر ارتقا مولفه های پایداری محیطی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 175-189

مریم نوروزی؛ محمد رضا بمانیان


4. نقش کیفی هندسه در پایایی شکلی هندسی حیاط مرکزی مساجد ایران

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 53-62

حسین مرادی نسب؛ محمدرضا بمانیان؛ ایرج اعتصام


6. زیبایی‌شناسی اسلامی و آموزه‌های آن در منظر شهر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-29

رضا جعفری ها؛ مجتبی انصاری؛ محمد رضا بمانیان