نویسنده = جواد شکاری نیری
تعداد مقالات: 2
2. بناهای آرامگاهی با پلان نیم هشت در گستره فرهنگی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 24-38

محمود طاووسی؛ جواد شکاری نیری؛ بهزاد بهلولی