کلیدواژه‌ها = مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان
تعداد مقالات: 1
1. تحقق پذیری تأویل اعتقادات و تفکرات اسلامی در معماری مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-28

علی اکبر حیدری؛ یعقوب پیوسته گر؛ فرزاد حیدری