کلیدواژه‌ها = زیرساخت سبز
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثر زیرساخت های سبز شهری بر ارتقا مولفه های پایداری محیطی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 175-189

مریم نوروزی؛ محمد رضا بمانیان