موضوعات = معماری منظر
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل الگوی فضایی حیاط مرکزی در باغ مزار شاه نعمت الله ولی ماهان با استفاده از تکنیک نحو فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

سحر امینی گوهرریزی؛ علی یظهری کرمانی


2. نسبت میان چهارباغ و باغِ چهاربخشی بر اساس دو متن نثر و نظم سدۀ دهم هجری قمری

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 185-201

حمیدرضا جیحانی؛ مریم رضایی پور


3. بررسی حضور طبیعت در آثار شاخص معماری دوره پهلوی اول بر اساس روش تبارشناسی فوکو

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 167-184

کیانوش فرجی؛ قادر بایزیدی؛ بهمن باینگانی


5. بیان یکپارچگی در منظر؛ ارایه یک مدل مفهومی جدید

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 189-207

مجتبی کاویان؛ محمد مسعود؛ محمد حسن طالبیان


6. تحلیل اثر زیرساخت های سبز شهری بر ارتقا مولفه های پایداری محیطی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 175-189

مریم نوروزی؛ محمد رضا بمانیان


8. زیبایی‌شناسی اسلامی و آموزه‌های آن در منظر شهر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-29

رضا جعفری ها؛ مجتبی انصاری؛ محمد رضا بمانیان


10. طراحی پایدار در مناظر شهری ـ نمونه موردی تالاب انزلی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-93

محمد مهدی محمودی؛ لیدا اسلامی