موضوعات = آموزش معماری
تعداد مقالات: 7
1. رهیافتی بر طراحی پویا و آفرینش آثار مفهومی (کنکاشی در درس مقدمات طراحی معماری 2)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

بابک مطیعی؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ فروغ میرزاعلی پور


3. اصول مدیریت معماری با محوریت آموزش مدیریت طراحی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 44-58

مریم ناز نیک سرشت؛ فرهنگ مظفر؛ بهرام صالح صدق پور؛ سیدباقر حسینی


5. تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 96-109

زهرا اکبرزاده؛ وحید حیدرنتاج؛ فریال احمدی؛ فرشته با عزت


6. نقش تفکر خلاق و سبک‌های یادگیری در آموزش طراحی معماری

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-140

الهه السادات حسینی؛ محمدمنصور فلامکی؛ عیسی حجت