تعداد مقالات: 104
2. رمزپردازی در هنر مقدس معماری اسلامی از دیدگاه سنت گرایی با تکیه بر نظریات تیتوس بورکهارت

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-14

فرهاد بردباری؛ سیدرحیم خوش بین خوش نظر؛ قاسم کاکائی


3. اخلاقِ ساختن در معماری (منظر اخلاق فضیلت گرا و اخلاق کانتی)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16

رضا مرادپور؛ کاظم مندگاری؛ هادی ندیمی


4. مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیبایی‌شناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-16

مسعود وحدت طلب؛ تورج هاشمی؛ سمیه قدیم زاده


5. اخلاق و ارتباط آن با معماری

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-18

محمدباقر ولی زاده اوغانی؛ الناز وفایی پور سرخابی


6. معماری اسلامی از منظر علم دینی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-13

محمد مهوش؛ مصطفی ارغیانی


7. شاخصه‌های ایده‌پردازی در فرآیند طراحی از دیدگاه نشانه‌شناختی با کاربست تحلیل عامل R

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-11

مرضیه اعتمادی پور؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ بهرام صالح صدق پور


8. شکل گیری و دگرگونی مفهوم فضای عمومی در سکونتگاههای خودانگیخته پیرامونی کلانشهر تهران (نمونه موردی: اسلامشهر)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-23

سید محسن حبیبی؛ جواد عرفانی؛ نوید پورمحمدرضا


11. زیبایی‌شناسی اسلامی و آموزه‌های آن در منظر شهر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-29

رضا جعفری ها؛ مجتبی انصاری؛ محمد رضا بمانیان


12. تحقق پذیری تأویل اعتقادات و تفکرات اسلامی در معماری مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-28

علی اکبر حیدری؛ یعقوب پیوسته گر؛ فرزاد حیدری


13. معرف‌های قناعت در معماری (در تضاد معنایی قناعت با طمع و حرص)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-32

محمد مهوش؛ مهدی سعدوندی


15. بازشناسی جایگاه ساختمان‏های بلند در نسبت با پایداری اجتماعی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-30

فریبرز کریمی


16. بناهای آرامگاهی با پلان نیم هشت در گستره فرهنگی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 24-38

محمود طاووسی؛ جواد شکاری نیری؛ بهزاد بهلولی


17. معماری منظر؛ گستره ای بی انتها

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-43

مهسا سحرخیز؛ مهدی زندیه


18. خاستگاه‌ مفهوم «تهی» در اندیشة «کریستوفر الکساندر»

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-43

نفیسه صرامی؛ کاظم مندگاری؛ هادی ندیمی


20. عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار در مشارکت تاریخی مردم اصفهان در حفاظت از مسجد جامع اصفهان

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 29-39

سودابه ادیب زاده؛ سیما خالقیان؛ مهدی سعدوندی


21. وحدت هنری یادمان‏های آرامگاهی مدور سبک آذری (نواحی اران و آذربایجان) در سده‏ های 8 تا 9 هجری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 30-46

حسن یوسفی؛ جواد نیستانی؛ علیرضا هژبر نوبری؛ سید مهدی موسوی کوهپر


23. الگوی پیشنهادی معماری محله اسلامی- ایرانی بر مبنای مدل نگره‌های زندگی ساز حکمت اسلامی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-59

حسن ذوالفقارزاده؛ رضا جعفری ها؛ علی دل‌زنده


24. تبیین فنون اجرایی موثر در ارتقای مقاومت تاق

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-53

فرهاد فخار تهرانی؛ نعیمه توکلو