دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی پژوهشی

1. سنجش اثر کاربرد پلی استایرن در کاهش مصرف انرژی ساختمان های مسکونی اقلیم سرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

مهدی شعبانیان؛ محمدهادی کابلی؛ علی دهقان بنادکی؛ لیلا زارع


2. فضاهای مفصلی، راهکاری در پایداری معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

الهام نوری


3. مقبولیت و چالش‌برانگیزی عوامل مؤثر بر استرس کاربران در فضاهای آموزشی دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1399

سمیه پورباقر؛ حمیدرضا عظمتی؛ بهرام صالح صدق پور


4. گونه‌شناسی و بررسی تطبیقی معماری بقاع متبرکه دوره اسلامی ( مطالعه موردی :بقاع تاریخی شهرستان شوشتر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

حامد حیاتی؛ کاظم گمراوی


5. بررسی تطبیقی معماری و شعر در عصر صفوی بر پایه پیچیدگی‌های سبک‌ شناختی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

محمد رضا بمانیان؛ حیدر جهان بخش؛ رضا جعفری ها؛ علی دل زنده


6. شناخت پیکره بندی فضایی در خانه های سنتی و معاصر با استفاده از تکنیک چیدمان فضا(مطالعه موردی : محله صوفیان بروجرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1399

فرهاد چگنی؛ محمد دیده بان؛ پدرام حصاری


7. مطالعه روابط فضایی ـ اجتماعی در الگوی مساجد چهارایوانی ایران (مطالعه موردی: مساجد جامع اصفهان، اردستان، قزوین و زواره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

مهسا میرسلامی؛ علی عمرانی پور؛ شوکا خوشبخت بهرمانی


8. طراحی ساختمان‌های اقامتی–گردشگری با توجه به شرایط محیطی جزایر مرجانی ایران؛ نمونه مورد مطالعه جزیره هندورابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

محمد محمدقلیان؛ حسین مدی


9. تحلیل ریخت شناسی مدرسه دارالفنون با استفاده از تکنیک چیدمان فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

ساهره مهرابیان؛ حسین صفری؛ جمال الدین سهیلی


10. تحلیل الگوی فضایی حیاط مرکزی در باغ مزار شاه نعمت الله ولی ماهان با استفاده از تکنیک نحو فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

سحر امینی گوهرریزی؛ علی یظهری کرمانی


11. گونه شناسی مسکن شهر قزوین با تاکید بر سیاست های دولت بعد از انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1399

محسن اسماعیلی؛ کمال رهبری منش


12. تعیین مولفه‌های کالبدی موثر بر ارتقاء کار گروهی در آتلیه‌های معماری (مطالعه موردی: کلاس‌های معماری دانشگاه مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

سید محسن موسوی؛ زهرا اکبرزاده


13. معیارهای ارتقای سرزندگی خلاق در فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی از نگاه متخصصین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

سارا خلیلی خواه؛ هما ایرانی بهبهانی؛ شادی عزیزی؛ هاشم هاشم نژاد شیرازی


14. بررسی تحلیلی- فلسفی دو گانه «تشابه» و «تمایز» در شناخت آثار معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

مائده کلانتری؛ مهدی سعدوندی


15. درک سرشت الگوهای ماندگار معماری ایران (با انطباق مفهوم ماندگاری از دیدگاه کریستوفر الکساندر بر الگوهای معماری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

مرجانه نجارنژاد مشهدی؛ خسرو افضلیان؛ مهدی شیبانی؛ سیدمسلم سیدالحسینی


16. نقش مولفه ی جای گشت در ارتقای ادراک و کیفیت سکونت در خانه های تاریخی تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

نفیسه سلجی؛ حسن سجادزاده؛ مرجان خان محمدی؛ فائقه سرخوش


17. سهم نگرش و کنش نخبگان سیاسی در برپایی آرامگاه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

معین کارگری؛ محمد حسن خادم زاده؛ توران طولابی


18. بهره‌گیری از غنای حسی در تداعی مفهوم توحید در مساجد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

زهرا اکبرزاده؛ عارفه محمدی؛ مصطفی قلی پور گشنیانی


19. رهیافتی بر طراحی پویا و آفرینش آثار مفهومی (کنکاشی در درس مقدمات طراحی معماری 2)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

بابک مطیعی؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ فروغ میرزاعلی پور