دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی پژوهشی

1. الگوهای طراحی در فضای باز به منظور بهبود عملکرد کودکان اوتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1398

گلنوش عمیدی طهرانی؛ محمد رضا مهربانی گلزار


2. بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش‌های معماری در قیاس با دانشجویان 5دانشگاه برتر معماری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

یوسف گرجی مهلبانی؛ نگار صادقی


3. بازشناسی نقش پیمون در طراحی خانه های سنتی از منظر سرمایش ایستا ( نمونه موردی: خانه های قجری شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1398

آرش پسران؛ شهاب کریمی نیا؛ الهام ناظمی؛ شیرین طغیانی


4. مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیبایی‌شناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

مسعود وحدت طلب؛ تورج هاشمی؛ سمیه قدیم زاده


5. تبیین مدل مفهومی مؤلفه های مؤثر در شکل گیری تجربه معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398

سمیه موسویان؛ بهناز امین زاده گوهرریزی؛ آزاده شاهچراغی


6. تحلیل اثر زیرساخت های سبز شهری بر ارتقا مولفه های پایداری محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

مریم نوروزی؛ محمد رضا بمانیان


7. اصلاح چرخه حیات ساختمان‌ها از طریق بازشناسی معیارهای استفاده دوباره از ساختمان‌های موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1398

محمد پورابراهیمی؛ سید رحمان اقبالی؛ حسن ذوالفقارزاده؛ حسن غفوری فرد


8. بررسی کیفی ماندگاری معماری مجموعه‌ی بازار تبریز از منظر پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

الهام حاتمی گلزاری؛ احمد میرزا کوچک خوشنویس؛ قادر بایزیدی؛ فؤاد حبیبی


9. فضای معماری در سیطرۀ سرمایه: واکاوی شکل‏ گیری فضای معماری از دیدگاه نظریۀ تولید فضای لوفور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398

الهام رشیدزاده؛ ارسلان طهماسبی؛ فؤاد حبیبی


10. تحلیل ارتباط میان مؤلفه‌های فرهنگ و ابعاد محیط مصنوع نمونه موردی: خانه‌ای تاریخی در تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

علی اکبر جیدری؛ پریسا محمد حسینی


11. چیستی و چرایی مسجد خان جهرم، مسجدی گنبدخانه دار در استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

عرفان امیری آذر


12. تجربه فضایی روایت و معماری : نقش روایت مکان در بهبود کیفیت فضای موزه‌های نوین ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

ناهید گیل امیررود؛ فرزانه اسدی ملک جهان؛ سیده مامک صلواتیان


13. اصول مدیریت معماری با محوریت آموزش مدیریت طراحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1398

مریم ناز نیک سرشت؛ فرهنگ مظفر؛ بهرام صالح صدق پور؛ سیدباقر حسینی


شماره‌های پیشین نشریه