طراحی حسی در معماری

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی،واحد اردستان

2 موسسه آموزش عالی کوثر قزوین

چکیده

امروزه با گذر از عصر اطلاعات به عصر مفهومی،شاهد تغییر نگرش مردم،به عنوان مهم ترین موضوع طراحی معماری،به سوی معنویات،کیفیت درکنار کمیت و معناگرایی در کنار تمام مزیت های کمی گرای پیشین می باشیم.این نگرش در طراحی معماری را طراحی حسی نام نهادیم و سعی در کشف و تبیین اصول این معماری نمودیم.در طول زمان و در تمام اعصار این مهم در طراحی ها لحاظ میشده اما نام های گوناگونی بسته به مقتضیات زمان ومکان بر آن نهاده شده است،در صورتیکه این معماری بی زمان و بی مکان است.این نوشته رویکردی کیفی دارد و در چارچوب نظریه برخاسته از داده ها تبیین شده است.روش جمع آوری اطلاعات آن از طرق میدانی(به شیوه مصاحبه شفاهی)و اسنادی(به شیوه مطالعات کتابخانه ای)بوده است.از دستاورد های این پژوهش معرفی رویکرد طراحی حسی در معماری،با ارایه راهکارهای مفهومی و کاربردی و روش طراحی مناسب رویکرد میباشد.همچنین عوامل موثر در نظام طراحی حسی در چهار بخش حواس انسانی،عوامل ماهوی،نیروهای بیرونی و توجه به سکانس های موثر دسته بندی و ارایه شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sensory design in architecture

نویسندگان [English]

  • Alireza Azimiarchi 1
  • Seyedeh Zahra Abotorabi 2
چکیده [English]

  Today with Transition from the Information Age to the Conceptual Age we can see the change in people’s attitudes to Spiritual an in other name, quality besides quantity.we named this attitude as Sensory Design in architecture. We try to explore this architectural principles. It has been considered in the design over time and in all times. But different names depending on the circumstances of time and place, it has been established. Our research method was qualitative and our tactic for data collection was library studies and Oral interview. This paper introduces a sense of achievement in architectural design approach with the conceptual and practical strategies and design methods. It also factors in the design of Organoleptic were classified and presented in Human senses, essential elements, external forces and affecting sequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oriented
  • architecture’s paradigm
  • conceptual approach
  • Design Principles
  • spiritual oriented
ابوالقاسمی، لطیف، (1374)، معماری ایرانی در سخن چهار نسل از معماران صاحب نظر، آبادی، سال پنجم، شماره19
اعتصام، ایرج، (1390)، اندیشه ی معماران معاصر ایران، تهران: انتشارات انجمن مفاخر معماری ایران -
بنتلی، ای ین، (1390)، محیط های پاسخده، ترجمه مصطفی بهزادفر، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت
پالاسما، یوهانی، (1390)، چشمان پوست، معماری و ادراکات حسی، ترجمه رامین قدس، تهران: انتشارات گنج هنر و پرهام نقش
پینک، دانیل(2010)، ذهن کامل نو، ترجمه رضا امیر رحیمی، تهران: انتشارات کندو کاو.
پلنگی، ناصر، (1388)، شیوه طراحی ذهنی، تهران: انتشارات سروش
حائری، محمدرضا، (1388)، نقش فضا در معماری ایران، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی
حجت، عیسی، (1391)، سنت و بدعت در آموزش معماری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
دی کی چینگ، فرانسیس، (1386)، فرم، فضا و نظم در معماری، ترجمه زهره قراگزلو، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
فلامکی، محمد منصور، (1390)، ریشه­ها و گرایش­های نظری معماری، تهران: انتشارات فضا
فیش، ویلیام، (1391)، فلسفه طراحی حسی، ترجمه یاسر پور اسماعیل، تهران: انتشارات حکمت
کرسول، جان دبلیو، (1391)، روش و طرح تحقیق کیفی، ترجمه طهمورث حسنقلی پور، تهران: انتشارات نگاه دانش
لاوسون، برایان، (1390)، طراحان چگونه می­اندیشند؟، ترجمه حمید ندیمی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
گروتر، یورگ کورت، (1386)،زیبایی شناسی در معماری، ترجمه جهانشاه پاکزاد، تهران: مرکز چاپ و نشر دانشگاه شهید بهشتی
ماتلاک، جان، (1388)، آشنایی با طراحی محیط و منظر، ترجمه سازمان پارک­ها و فضای سبز تهران، ویراستار علمی: حسن لقایی، ج2، تهران: موسسه نشر شهر
معماریان، غلامحسین، (1390)، سیری در مبانی نظری معماری، چاپ پنجم، تهران: سروش دانش
نورمن، دانلد آ، (1389)، طراحی حسی، ترجمه معصومه حق پرست، تهران: انتشارات حرفه هنرمند
نورنبرگ شولتس، کریستین، (1391)، روح مکان، ترجمه محمدرضا شیرازی، تهران: چاپ رخ داد نو
هال، ادوارد، (1390)، بعد پنهان، ترجمه منوچهر طبیبیان، چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
Bourdieu, p. (1974), zur soziologie der symbolischen formen.frankfurt: Suhrkamp veralg.
Gibson, j. j. (1966), The senses considered as aperseptual systems, boston: Houghton Mifflin.
Giedion, s, (1941), Space, time and architecture, The Growth of a New Tradition, Hardward University press.
 Lang, j. (1988), symbolic aesthetics in architecture: toward a research agenda, research, theory and application, Cambridge University press.
Frederick, m. (2008), 101things I learned in architecture school, Los angles: MIT university press.grand central publishing.