طراحی حسی در معماری

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی،واحد اردستان

2 مدیر گروه معماری موسسه آموزش عالی کوثر

چکیده

امروزه با گذر از عصر اطلاعات به عصر مفهومی،شاهد تغییر نگرش مردم،به عنوان مهم ترین موضوع طراحی معماری،به سوی معنویات،کیفیت درکنار کمیت و معناگرایی در کنار تمام مزیت های کمی گرای پیشین می باشیم.این نگرش در طراحی معماری را طراحی حسی نام نهادیم و سعی در کشف و تبیین اصول این معماری نمودیم.در طول زمان و در تمام اعصار این مهم در طراحی ها لحاظ میشده اما نام های گوناگونی بسته به مقتضیات زمان ومکان بر آن نهاده شده است،در صورتیکه این معماری بی زمان و بی مکان است.این نوشته رویکردی کیفی دارد و در چارچوب نظریه برخاسته از داده ها تبیین شده است.روش جمع آوری اطلاعات آن از طرق میدانی(به شیوه مصاحبه شفاهی)و اسنادی(به شیوه مطالعات کتابخانه ای)بوده است.از دستاورد های این پژوهش معرفی رویکرد طراحی حسی در معماری،با ارایه راهکارهای مفهومی و کاربردی و روش طراحی مناسب رویکرد میباشد.همچنین عوامل موثر در نظام طراحی حسی در چهار بخش حواس انسانی،عوامل ماهوی،نیروهای بیرونی و توجه به سکانس های موثر دسته بندی و ارایه شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

طراحی حسی در معماری

چکیده [English]

  Today with Transition from the Information Age to the Conceptual Age we can see the change in people’s attitudes to Spiritual an in other name, quality besides quantity.we named this attitude as Sensory Design in architecture. We try to explore this architectural principles. It has been considered in the design over time and in all times. But different names depending on the circumstances of time and place, it has been established. Our research method was qualitative and our tactic for data collection was library studies and Oral interview. This paper introduces a sense of achievement in architectural design approach with the conceptual and practical strategies and design methods. It also factors in the design of Organoleptic were classified and presented in Human senses, essential elements, external forces and affecting sequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oriented
  • architecture’s paradigm
  • conceptual approach
  • Design Principles
  • spiritual oriented