پیوستگی فضایی درگذار از فضای باز به بسته

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز

چکیده

در طراحی معماری فضاهای مفصل و ارتباط ‌دهنده‌ای وجود دارند که نقش آن­ها متعادل‌سازی روند این ارتباط می‌باشد. این فضاها لزوماً یک فضای خالی و یا یک فضای باقیمانده نیست و می‌تواند خود ماهیت و شخصیت فضایی داشته باشد. مرز بین فضای بیرون و داخل از دیرباز مطرح بوده‌است. در معماری سنتی ایران نیز شاهد ایوان‌ها، ساباط‌ها، سایه‌بان‌ها و ... هستیم که در همه‌ی این فضاها شاید به طور مستقیم به نقش مفصل بودنشان اشاره نشده باشد اما در ذات خود آن‌را جای داده‌اند. هدف از ارائه‌ی این مقاله پاسخ‌گویی به این پرسش است که مرز فضایی ایجاد شده با چه عناصری و چه شاخصه‌هایی سازماندهی می‌شود؟ همچنین بررسی چگونگی ارتباط فضایی در عبور از فضای باز به بسته و ویژگی‌هایی است که این فضا با توجه به ماهیت دو سوی دیگر خود باید داشته‌باشد. این فضا توازن بین زندگی در فضای باز و انتقال به فضای بسته را به نحوی که از ویژگی‌های هر دو فضا به یک نسبت بهره برده باشد درهم می‌آمیزد و باعث تعدیل حس تضاد در هنگام گذار از بیرون به داخل می‌شود. از آنجا که مطالعات محدود و انگشت شماری راجع به این ارتباط فضایی صورت گرفته در طی این مقاله سعی در جمع‌آوری ویژگی‌ها و عناصر فیزیکی و غیر‌فیزیکی اختصاص داده شده به این فضا داشته تا در نهایت با تحلیل آن­ها به طبقه‌بندی انواع پیوستگی فضایی برسیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Continuity in Moving from Open Spaces to Closed Spaces

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bonyani 1
  • Kazem Memarzia 2
  • Amin Habibi 2
  • Kaveh Fattahi 2
1 Shiraz University
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Arts and Architecture, Shiraz University
چکیده [English]

In architectural design there are connecting spaces whose role is balancing the process of this relationship. These spaces are not necessarily an empty space or a space left and can have a spatial nature and characteristics itself. The boundary between the exterior and interior space has long been prominent. In the traditional architecture of Iran, we see porches, pavements, awning, shades, and so on. While these spaces may not directly be related to their connecting role, but inherently, they play such a role. The purpose of this article is to answer the question of what elements and characteristics the created boundary spaces are organized? It also examines qualities the connecting space should have in relation to the nature of spaces at its sides. This space interacts with the balance between outdoor life and the transition to a closed space in a way that takes advantage of the properties of both spaces the same and adjusts the sense of conflict moving from outside to the inside. Since there are few studies on this spatial relationship, this paper attempts to collect features and physical and non-physical properties assigned to this space, and finally by analyzing them, be able to classify different types of spatial continuity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • open spaces
  • closed spaces
  • semi-open spaces
  • continuity
  • spatial communication
  • interstitial
منابع فارسی

-        بابایی, م., سلطان زاده, ح., & شریک زاده, م. (1390). مقدمه‌ای بر مفهوم و انواع شفافیت در هنر و معماری معاصر غرب. نشریه علمی-پزوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران, 3, 5-16.

-        بلیلان اصل, ل., & ستارزاده, د. (1394). جایگاه فضای بینابین در سازماندهی فضایی عناصر معماری و شهری در ایران مطالعه موردی: شهر تبریز در دورۀ قاجار. علوم و تکنولوژی محیط زیست, 17(2), 169-181.

-        بلیلان, ل., اعتصام, ا., & اسلامی, غ. (1390). نقش فضای بینابین در هویت بخشی به گستره‌ی فضایی بافت‌های تاریخی ایران. هویت شهر, شماره هشتم, 59-71.

-        پاکزاد, ج. (1385). مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری. تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.

-        دهخدا, ع. (1377). لغت نامه دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.

-        رضایی, ر. (1377). معماری در فضای بینابین کار برنارد چومی. مجله معمار, شماره 2 (پاییز), 70-73.

-        زرکش, ا. (1390). مفهوم فضای نیمه‌باز در معماری. کتاب ماه هنر, 155, 92-101.

-        شاهچراغی, آ. (1382). جهان بدون مرز ، فضای بدون مرز. فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی, شماره 70-71, 59-62.

-        گروتر, ی. (1386). زیبا شناسی در معماری، ترجمه. (ج. پاکزاد , & ع. همایون , Trans.) تهران: دانشگاه شهیدبهشتی.

-        لنگ, ج. (1383). آفرینش نظریه‌ معماری (Vol. جلد دوم). (ع. عینی‌فر, Trans.) دانشگاه تهران.

-        معین, م. (1350). فرهنگ معین. تهران: انتشارات امیرکبیر.

-        منصوری, ا. (1390). فضای محله ای ، فضای گذار از خصوصی تا عمومی. شهر و منظر, 13, 4-7.

منابع انگلیسی

-        Arnaboldi, M., & Garbagnati, E. (1971). Genesi della forma. Marsilio.

-        Norberg-Schulz, C. (1971). Existence, Space & Architecture. Praeger.

-        El-Sharkawy, H. (1985). Territoriality: A Model for Architectural Design. University Microfilms.

-        Gausa, M., & Cros, S. (2003). he metapolis dictionary of advanced architecture: city, technology and society in the information age. Actar.

-        Gehl, J. (2011). Life Between Buildings: Using Public Space (Sixth Edition ed.). Island Press.

-        Hillier, B., & Hanson, J. (1989). The Social Logic of Space. Cambridge University Press.

-        Krier, R. (2010). Architectural Composition. Edition Axel Menges.

-        Memarian, A., & Niazkar, N. (2014). The Lost Space of Architecture in the Context of. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 3(5), 311-321.

-        Nooraddin, H. (1998). Al-fina', in-between spaces as an urban design concept: Making public and private places along streets in Islamic cities of the Middle East. Urban Design International, 3( 1-2), 65-77.

-        OXFORD. (2003). OXFORD.

-        Ramaswamy, D. (2005). Masters' Theses:Thresholds and Transitions: Inbetween the public and private realm. Virginia Tech University.

-        Venturi, R. (2002). Complexity and Contradiction in Architecture. Harry N. Abrams.