طراحی یک نورگیر سقفی با الهام از طبیعت (بیو میمتیک)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

چکیده

آتریوم‌ها با توجه به اهداف معماری پایدار می‌توانند چنان طراحی شوند که دارای اتلاف انرژی پائینی بوده و منجر به فراهم آوردن امکاناتی جهت بهره‌برداری از سامانه‌های طبیعی شوند. علی رغم تمامی مزایای استفاده از آتریوم‌ها در زمینة صرفه جویی انرژی، دریافت بیش از اندازة گرمای خورشید در تابستان می‌تواند مصرف انرژی بالایی را بر ساختمان تحمیل کند. در این مقاله، یک نورگیر سقفی سهموی شکل با الهام از منافذ موجود در دیاتوم‌ها که نوعی موجود تک‌سلولی و شاخه‌ای از جلبک‌ها بوده که جزو بزرگترین گروه فیتوپلانگتون‌ها هستند طراحی و از لحاظ میزان دریافت انرژی تابشی در فصول مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که این نورگیر اجازة ورود نور روز کافی و در عین حال اشعة کنترل شدة خورشید را به درون فضا داده و در فصول گرم سال انرژی گرمایی دریافتی را کاهش می‌دهد. طراحی این پوسته توسط برنامة Rhino صورت پذیرفته و شبیه‌سازی عبور نور روز و تشعشعات خورشیدی از روزنه‌های نورگیر با برنامة Ecotect انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biomimicry in Skylight Design

نویسنده [English]

  • Zahra ghiabaklou
Associate Professor of School of Architecture, Faculty of Fine Arts, University of Tehran
چکیده [English]

Atriums
can be designed in such a way that they have low waste of energy and cause to
provide facilities to utilize the natural systems. Despite all the advantages
of employing atriums in the field of energy saving, the over intake of the sun
heat during the summer could impose a high energy consumption on the
building.   This study attempts to copy
nature to produce a parabolic skylight which mimics the diatom pore structure,
that facilitates solar beam and daylighting pass through. Diatoms are a major
group of algae, and are one of the most common types of phytoplankton.  It
is envisaged that this pore structure optimisation will form a part of a method
that significantly reduces energy consumption for buildings in hot seasons. This research hopes to develop methods to
mimic the diatom pore structure in atrium roofs. It aims to deliver advances in
skylight design, including the use of nature to gain an understanding of the
properties that will allow for the efficient daylighting and ability to design
membranes based on mimicking nature’s design.This project will develop an understanding of the pore structure of
diatoms, and its use in architecture. The project has been designed with Rhino
and simulated by Ecotect.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomimetic
  • Diatoms
  • Skylight design
  • Atrium
Bismuto, Setaro, Maddalena, De Stefano M., De Stefano, L.(2007). Marine diatoms as optical chemical sensors: A time-resolved study.
Kucki, Melanie.(2009). Biological Photonic Crystals: Diatoms Dye functionalization of biological silica nanostructures, University of Kassel, Department of Natural Sciences.
URL3,http://esp.cr.usgs.gov/info/lacs/diatom.htm, visited on 10/23/2012.