مقایسه تطبیقی تأثیرات اندیشه فلاسفه وجود گرای شرق و غرب بر اصول زیبایی‎شناسی معماری با رویکرد بررسی اندیشه‎های ملاصدرا و هایدگر

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

2 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

معماری با ساختارهای فکری و اندیشه های افراد بسیاری در طول تاریخ عجین بوده است. زیبایی شناسی یکی از تأثیرگذارترین ارکان هویت ساز جامعه دارای ماهیت علمی و کاربردی است که تـأثیرات زیادی نیز از فلاسفه گوناگون پذیرفته است، این تفاوت‎ها در فلسفه، دیدگاه‎های افراد را در حوزه‎های مختلف در شرق و غرب تحت‎تأثیر قرار‎داده‎است. بحث از وجود موضوعی در فلسفه است که هستی شناسی را بر معرفت شناسی مقدم می داند. اگزیستانسیالیسم‎ها در صدد نشان‎دادن تفاوت میان وجود یا بودن انسان در این دنیا با سایر اشکال هستی‎اند، در‎حالی‎که اصالت وجودی که ملاصدرا در نظر دارد، انسان را به عنوان مرکزیت نمی‎شناسد و خداوند را مرکز تمام هستی دانسته و همه‎چیز را از او وجود می‎کند. این مبحث با استفاده از هستی‎شناسی ملاصدرا به عنوان فیلسوف شرقی و هایدگر یک فیلسوق غربی در صدد است تعریفی از زیبایی‎شناسی را به طور کلی از این دو فیلسوف به نمایش گذارد و تأثیرات این نگاه را در زیبایی شناسی معماری بیان کند. این پژوهش که با مطالعات کتابخانه‎ای جمع‎آوری شده‎است، سعی دارد با بیانی استنتاجی ـ تحلیلی، تفاوت‎ها و شباهت‎های احتمالی تأثیرگذاری این فلسفه را در زیبایی‎شناسی معماری و چگونگی تفسیر معیارهای زیبایی وجودی در معماری را مشخص ‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Effects of East and West Philosophers of Ontology on the Principles of Architectural Aesthetics (Molasadra and Heidegger’s)

نویسندگان [English]

  • Arezo Mohtasham 1
  • Mahdi Hamzenejad 2
1 MA Student in Islamic Architecture, Department of Arts and Islamic Architecture, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Assistant Professor Department of Architecture and Urbanism, University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Throughout history, architecture has been intertwined with the intellectual structures and thoughts of many people. Aesthetics as one of the most influential pillars of giving identity in society has a scientific and applicable nature. These differences in philosophy has affected the worldviews of many thinkers in various fields in East and West. In terms of subject in philosophy ontology is preferred over epistemology. Existentialists intend to show the differences between the presence of man with other forms of being. Molasadra’s existential ideas sees God as the center not man. This article employs Mollasadra’s ontology, as an Eastern philosopher, and Heidegger’s, as a western philosopher, to give a general definition of aesthetics and trace their worldviews in aesthetics of architecture. This article is achieved through library research and aims to consider the similarities and differences of this philosophy in aesthetics of architecture and to determine interpretation of aesthetics criteria in architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Being
  • Heidegger
  • Mollasadra
  • Architecture
  • Aesthetics
  • Existentialism