نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتریوم طراحی یک نورگیر سقفی با الهام از طبیعت (بیو میمتیک) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 71-78]
 • آرامگاه نقش محیط و فرهنگ در شکل گیری آرامگاه های دوره اسلامی در حاشیه جنوبی دریای خزر* [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 60-83]
 • آموزش عالی بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش‌های معماری در قیاس با دانشجویان 5دانشگاه برتر معماری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • آموزش معماری نقش جهانبینی و اشراق در پرورش و آموزش معماران، در دفاع مقدس [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 81-97]
 • آموزش معماری اصول مدیریت معماری با محوریت آموزش مدیریت طراحی [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابنیه تاریخی تبیین فنون اجرایی موثر در ارتقای مقاومت تاق [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 39-53]
 • احساس گرایی طراحی حسی در معماری [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 97-112]
 • اخلاق اخلاق و ارتباط آن با معماری [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]
 • اخلاق حرفه ای اخلاق و ارتباط آن با معماری [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]
 • اخلاق حرفه ای در معماری اخلاق و ارتباط آن با معماری [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]
 • اخلاق در معماری اخلاق و ارتباط آن با معماری [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]
 • اخلاق فضیلت گرا اخلاقِ ساختن در معماری (منظر اخلاق فضیلت گرا و اخلاق کانتی) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 1-16]
 • اخلاق کانتی اخلاقِ ساختن در معماری (منظر اخلاق فضیلت گرا و اخلاق کانتی) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 1-16]
 • اخلاق هنجاری اخلاقِ ساختن در معماری (منظر اخلاق فضیلت گرا و اخلاق کانتی) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 1-16]
 • اخلاق و معماری اخلاقِ ساختن در معماری (منظر اخلاق فضیلت گرا و اخلاق کانتی) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 1-16]
 • ادراک بصری بررسی قابلیت ادراک محیط در سیستم واقعیت مجازی بر اساس مؤلفه‌های ادراک بصری [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 106-124]
 • ادراک تجسم یافته تبیین مدل مفهومی مؤلفه های مؤثر در شکل گیری تجربه معماری [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادراک فضا تحقق پذیری تأویل اعتقادات و تفکرات اسلامی در معماری مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 15-28]
 • ادراک محیطی بررسی قابلیت ادراک محیط در سیستم واقعیت مجازی بر اساس مؤلفه‌های ادراک بصری [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 106-124]
 • ادراک معماری اسلامی تحقق پذیری تأویل اعتقادات و تفکرات اسلامی در معماری مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 15-28]
 • ارتباط فضایی پیوستگی فضایی درگذار از فضای باز به بسته [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 63-76]
 • ارتقای مقاومت تاق تبیین فنون اجرایی موثر در ارتقای مقاومت تاق [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 39-53]
 • اردبیل راهکارهای حفظ ارزش های معماری بومی در طراحی بناها و محلات معاصر شهر اردبیل [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 42-52]
 • ارزش راهکارهای حفظ ارزش های معماری بومی در طراحی بناها و محلات معاصر شهر اردبیل [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 42-52]
 • استفاده دوباره اصلاح چرخه حیات ساختمان‌ها از طریق بازشناسی معیارهای استفاده دوباره از ساختمان‌های موجود [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلام زیبایی‌شناسی اسلامی و آموزه‌های آن در منظر شهر [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 15-29]
 • اشراق در علم نقش جهانبینی و اشراق در پرورش و آموزش معماران، در دفاع مقدس [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 81-97]
 • اقلیم و معماری چگونگی کاربرد هندسه و تفکیک فضا در معماری پیش از تاریخ ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 54-70]
 • اگزیستانسیالیسم مقایسه تطبیقی تأثیرات اندیشه فلاسفه وجود گرای شرق و غرب بر اصول زیبایی‎شناسی معماری با رویکرد بررسی اندیشه‎های ملاصدرا و هایدگر [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 68-80]
 • الگوی ذهنی شناسایی و دسته‌بندی الگوهای ذهنی معماران در قضاوت زیبایی‌شناسانه نمای ساختمان‌های مسکونی آپارتمانی با کاربست تحلیل عامل Q [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 141-154]
 • الگوریتم ژنتیک استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندهدفه لوورهای خارجی در ساختمان‌های اداری [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 214-235]
 • الگوی طراحی الگوهای طراحی در فضای باز به منظور بهبود عملکرد کودکان اوتیسم [(مقالات آماده انتشار)]
 • انعطاف پذیری بررسی عوامل موثر بر طراحی پلان‌ انعطاف‌پذیر در خانه‌های ایرانی دوره قاجار نمونه مورد بررسی: خانه‎های کاشان در اواخر دوران قاجار [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 65-82]
 • انواع قالب تبیین فنون اجرایی موثر در ارتقای مقاومت تاق [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 39-53]
 • اِئل گُلی تبریز بررسی جایگاه چشمه عمارت در باغ سازی ایرانی و گستره آن [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 190-213]

ب

 • بازار تاریخی تبریز بررسی کیفی ماندگاری معماری مجموعه‌ی بازار تبریز از منظر پدیدارشناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باغ شالیمار بررسی جایگاه چشمه عمارت در باغ سازی ایرانی و گستره آن [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 190-213]
 • باغ فرح آباد بررسی جایگاه چشمه عمارت در باغ سازی ایرانی و گستره آن [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 190-213]
 • برنامه درسی اصول مدیریت معماری با محوریت آموزش مدیریت طراحی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بینابینی پیوستگی فضایی درگذار از فضای باز به بسته [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 63-76]
 • بنای گنبددار مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیبایی‌شناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر [(مقالات آماده انتشار)]
 • بناهای آرامگاهی بناهای آرامگاهی با پلان نیم هشت در گستره فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 24-38]
 • بهینه‌سازی چندهدفه استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندهدفه لوورهای خارجی در ساختمان‌های اداری [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 214-235]

پ

 • پایداری اجتماعی بازشناسی جایگاه ساختمان های بلند در نسبت با پایداری اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 19-30]
 • پایداری محیطی تحلیل اثر زیرساخت های سبز شهری بر ارتقا مولفه های پایداری محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارادایم پدیدارشناسی بررسی کیفی ماندگاری معماری مجموعه‌ی بازار تبریز از منظر پدیدارشناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارادایم سازی معماری طراحی حسی در معماری [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 97-112]
 • پلان مدارس تدوین شاخصه های کالبدی موثر بر ارتقای حس تعلق دانش آموزان درپلان مدارس ابتدایی (نمونه موردی:مدارس ابتدایی شرق گیلان) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 155-170]
 • پلان نیم هشت بناهای آرامگاهی با پلان نیم هشت در گستره فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 24-38]
 • پل بعثت نقش جهانبینی و اشراق در پرورش و آموزش معماران، در دفاع مقدس [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 81-97]
 • پیمون بازشناسی نقش پیمون در طراحی خانه های سنتی از منظر سرمایش ایستا ( نمونه موردی: خانه های قجری شهر شیراز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیوستگی پیوستگی فضایی درگذار از فضای باز به بسته [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 63-76]

ت

 • تاق های ایرانی تبیین فنون اجرایی موثر در ارتقای مقاومت تاق [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 39-53]
 • تالاب انزلی طراحی پایدار در مناظر شهری ـ نمونه موردی تالاب انزلی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 79-93]
 • تأویل تحقق پذیری تأویل اعتقادات و تفکرات اسلامی در معماری مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 15-28]
 • تبریز تحلیل ارتباط میان مؤلفه‌های فرهنگ و ابعاد محیط مصنوع نمونه موردی: خانه‌ای تاریخی در تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجربه معماری تبیین مدل مفهومی مؤلفه های مؤثر در شکل گیری تجربه معماری [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجسم تبیین مدل مفهومی مؤلفه های مؤثر در شکل گیری تجربه معماری [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجسم فعال تبیین مدل مفهومی مؤلفه های مؤثر در شکل گیری تجربه معماری [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحصیلات تکمیلی بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش‌های معماری در قیاس با دانشجویان 5دانشگاه برتر معماری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل عامل Q شناسایی و دسته‌بندی الگوهای ذهنی معماران در قضاوت زیبایی‌شناسانه نمای ساختمان‌های مسکونی آپارتمانی با کاربست تحلیل عامل Q [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 141-154]
 • تخریب اصلاح چرخه حیات ساختمان‌ها از طریق بازشناسی معیارهای استفاده دوباره از ساختمان‌های موجود [(مقالات آماده انتشار)]
 • تخصص شناسایی و دسته‌بندی الگوهای ذهنی معماران در قضاوت زیبایی‌شناسانه نمای ساختمان‌های مسکونی آپارتمانی با کاربست تحلیل عامل Q [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 141-154]
 • تداوم معماری منظر معماری منظر؛ گستره ای بی انتها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 29-43]
 • ترجیحات بصری مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیبایی‌شناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعاملات اجتماعی بازشناسی جایگاه ساختمان های بلند در نسبت با پایداری اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 19-30]
 • تفکیک فضا و فعالیت ها چگونگی کاربرد هندسه و تفکیک فضا در معماری پیش از تاریخ ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 54-70]
 • تقلید از موجودات زنده طراحی یک نورگیر سقفی با الهام از طبیعت (بیو میمتیک) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 71-78]
 • تمثیل نقش کیفی هندسه در پایایی شکلی هندسی حیاط مرکزی مساجد ایران [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 53-62]
 • توسعه پایدار اصلاح چرخه حیات ساختمان‌ها از طریق بازشناسی معیارهای استفاده دوباره از ساختمان‌های موجود [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جایگاه بازشناسی جایگاه ساختمان های بلند در نسبت با پایداری اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 19-30]
 • جهان‌بینی دینی الگوی پیشنهادی معماری محله اسلامی- ایرانی بر مبنای مدل نگره‌های زندگی ساز حکمت اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 33-59]
 • جهرم چیستی و چرایی مسجد خان جهرم، مسجدی گنبدخانه دار در استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]

چ

 • چرخه حیات ساختمان‌ اصلاح چرخه حیات ساختمان‌ها از طریق بازشناسی معیارهای استفاده دوباره از ساختمان‌های موجود [(مقالات آماده انتشار)]
 • چشمه باغ بررسی جایگاه چشمه عمارت در باغ سازی ایرانی و گستره آن [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 190-213]
 • چشمه عمارت عباس آباد بررسی جایگاه چشمه عمارت در باغ سازی ایرانی و گستره آن [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 190-213]

ح

 • حاشیه جنوبی دریای خزر نقش محیط و فرهنگ در شکل گیری آرامگاه های دوره اسلامی در حاشیه جنوبی دریای خزر* [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 60-83]
 • حیاط مفهوم سکونت و تاثیر آن بر حیاط خانه های ایرانی: مطالعه موردی خانه های کاشان دوره قاجار [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 31-44]
 • حیاط مرکزی نقش کیفی هندسه در پایایی شکلی هندسی حیاط مرکزی مساجد ایران [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 53-62]
 • حرص معرف‌های قناعت در معماری (در تضاد معنایی قناعت با طمع و حرص) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 17-32]
 • حس تعلق تدوین شاخصه های کالبدی موثر بر ارتقای حس تعلق دانش آموزان درپلان مدارس ابتدایی (نمونه موردی:مدارس ابتدایی شرق گیلان) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 155-170]
 • حکمت الگوی پیشنهادی معماری محله اسلامی- ایرانی بر مبنای مدل نگره‌های زندگی ساز حکمت اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 33-59]

خ

 • خانه معنا در مسکن، بازخوانی روایت مسکن دیروز برای زندگی امروز [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 98-112]
 • خانه مفهوم سکونت و تاثیر آن بر حیاط خانه های ایرانی: مطالعه موردی خانه های کاشان دوره قاجار [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 31-44]
 • خانه تاریخی تحلیل ارتباط میان مؤلفه‌های فرهنگ و ابعاد محیط مصنوع نمونه موردی: خانه‌ای تاریخی در تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • خانه‎های ایرانی بررسی عوامل موثر بر طراحی پلان‌ انعطاف‌پذیر در خانه‌های ایرانی دوره قاجار نمونه مورد بررسی: خانه‎های کاشان در اواخر دوران قاجار [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 65-82]
 • خانه های قاجار شیراز بازشناسی نقش پیمون در طراحی خانه های سنتی از منظر سرمایش ایستا ( نمونه موردی: خانه های قجری شهر شیراز) [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دیاتوم طراحی یک نورگیر سقفی با الهام از طبیعت (بیو میمتیک) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 71-78]
 • دانشگاه بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش‌های معماری در قیاس با دانشجویان 5دانشگاه برتر معماری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • درونگرایی مفهوم سکونت و تاثیر آن بر حیاط خانه های ایرانی: مطالعه موردی خانه های کاشان دوره قاجار [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 31-44]
 • دیزاین بیلدر بازشناسی نقش پیمون در طراحی خانه های سنتی از منظر سرمایش ایستا ( نمونه موردی: خانه های قجری شهر شیراز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوران اسلامی نقش محیط و فرهنگ در شکل گیری آرامگاه های دوره اسلامی در حاشیه جنوبی دریای خزر* [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 60-83]
 • دوره تیموری بناهای آرامگاهی با پلان نیم هشت در گستره فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 24-38]

ر

 • راپاپورت تحلیل ارتباط میان مؤلفه‌های فرهنگ و ابعاد محیط مصنوع نمونه موردی: خانه‌ای تاریخی در تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایتمندی دانشجویان بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش‌های معماری در قیاس با دانشجویان 5دانشگاه برتر معماری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • روایت مکان تجربه فضایی روایت و معماری : نقش روایت مکان در بهبود کیفیت فضای موزه‌های نوین ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • روح مکان بررسی کیفی ماندگاری معماری مجموعه‌ی بازار تبریز از منظر پدیدارشناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رویکرد تأویلی تحقق پذیری تأویل اعتقادات و تفکرات اسلامی در معماری مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 15-28]
 • رویکرد فعال تبیین مدل مفهومی مؤلفه های مؤثر در شکل گیری تجربه معماری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رویکرد مفهومی طراحی حسی در معماری [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 97-112]

ز

 • زیبایی شناسی مقایسه تطبیقی تأثیرات اندیشه فلاسفه وجود گرای شرق و غرب بر اصول زیبایی‎شناسی معماری با رویکرد بررسی اندیشه‎های ملاصدرا و هایدگر [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 68-80]
 • زیبایی‌شناسی زیبایی‌شناسی اسلامی و آموزه‌های آن در منظر شهر [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 15-29]
 • زیبایی‌شناسی شناسایی و دسته‌بندی الگوهای ذهنی معماران در قضاوت زیبایی‌شناسانه نمای ساختمان‌های مسکونی آپارتمانی با کاربست تحلیل عامل Q [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 141-154]
 • زیبایی‌شناسی مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیبایی‌شناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیبایی‌شناسی اسلامی زیبایی‌شناسی اسلامی و آموزه‌های آن در منظر شهر [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 15-29]
 • زیرساخت سبز تحلیل اثر زیرساخت های سبز شهری بر ارتقا مولفه های پایداری محیطی [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • ساختمان‌ بلند بازشناسی جایگاه ساختمان های بلند در نسبت با پایداری اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 19-30]
 • ساختمان های موجود اصلاح چرخه حیات ساختمان‌ها از طریق بازشناسی معیارهای استفاده دوباره از ساختمان‌های موجود [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساختن اخلاقِ ساختن در معماری (منظر اخلاق فضیلت گرا و اخلاق کانتی) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 1-16]
 • سده ‏های هشت و نه هجری وحدت هنری یادمان‏های آرامگاهی مدور سبک آذری (نواحی اران و آذربایجان) در سده‏ های 8 تا 9 هجری [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 30-46]
 • سرمایش ایستا بازشناسی نقش پیمون در طراحی خانه های سنتی از منظر سرمایش ایستا ( نمونه موردی: خانه های قجری شهر شیراز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم کنترل نور استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندهدفه لوورهای خارجی در ساختمان‌های اداری [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 214-235]
 • سیستم لوور استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندهدفه لوورهای خارجی در ساختمان‌های اداری [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 214-235]
 • سکونت معنا در مسکن، بازخوانی روایت مسکن دیروز برای زندگی امروز [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 98-112]
 • سکونت مفهوم سکونت و تاثیر آن بر حیاط خانه های ایرانی: مطالعه موردی خانه های کاشان دوره قاجار [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 31-44]

ش

 • شاخصه های کالبدی تدوین شاخصه های کالبدی موثر بر ارتقای حس تعلق دانش آموزان درپلان مدارس ابتدایی (نمونه موردی:مدارس ابتدایی شرق گیلان) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 155-170]
 • شبکه سبز تحلیل اثر زیرساخت های سبز شهری بر ارتقا مولفه های پایداری محیطی [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طبیعت معماری منظر؛ گستره ای بی انتها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 29-43]
 • طراحی اصول مدیریت معماری با محوریت آموزش مدیریت طراحی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طراحی پایدار طراحی پایدار در مناظر شهری ـ نمونه موردی تالاب انزلی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 79-93]
 • طراحی پلان بررسی عوامل موثر بر طراحی پلان‌ انعطاف‌پذیر در خانه‌های ایرانی دوره قاجار نمونه مورد بررسی: خانه‎های کاشان در اواخر دوران قاجار [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 65-82]
 • طراحی داخلی تاملی بر مدیریت استرس کودکان بستری متاثر از الگوی طراحی داخلی مبتنی بر مولفه های گرافیک محیطی در مراکز درمانی (نمونه موردی: بیمارستان کودکان 17 شهریور رشت) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 171-189]
 • طراحی شهری معماری منظر؛ گستره ای بی انتها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 29-43]
 • طرح چشمه عمارت بررسی جایگاه چشمه عمارت در باغ سازی ایرانی و گستره آن [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 190-213]
 • طمع معرف‌های قناعت در معماری (در تضاد معنایی قناعت با طمع و حرص) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 17-32]

ع

 • عملکرد الگوهای طراحی در فضای باز به منظور بهبود عملکرد کودکان اوتیسم [(مقالات آماده انتشار)]
 • عوامل زیرساختی و خدماتی تحلیل اثر زیرساخت های سبز شهری بر ارتقا مولفه های پایداری محیطی [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فرایند اجرایی تاق تبیین فنون اجرایی موثر در ارتقای مقاومت تاق [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 39-53]
 • فرم معماری مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیبایی‌شناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگ مـسکن اسلامی (مبانی نظری تا جلوه‌های عینی در گذشته و حال)1 [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]
 • فرهنگ نقش محیط و فرهنگ در شکل گیری آرامگاه های دوره اسلامی در حاشیه جنوبی دریای خزر* [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 60-83]
 • فرهنگ تحلیل ارتباط میان مؤلفه‌های فرهنگ و ابعاد محیط مصنوع نمونه موردی: خانه‌ای تاریخی در تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • فضای باز الگوهای طراحی در فضای باز به منظور بهبود عملکرد کودکان اوتیسم [(مقالات آماده انتشار)]
 • فضای باز و بسته پیوستگی فضایی درگذار از فضای باز به بسته [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 63-76]
 • فضای نیمه‌باز پیوستگی فضایی درگذار از فضای باز به بسته [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 63-76]
 • فضاهای شهری بازشناسی جایگاه ساختمان های بلند در نسبت با پایداری اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 19-30]
 • فضاهای مسکونی بررسی عوامل موثر بر طراحی پلان‌ انعطاف‌پذیر در خانه‌های ایرانی دوره قاجار نمونه مورد بررسی: خانه‎های کاشان در اواخر دوران قاجار [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 65-82]
 • فلسفه زیبایی‌شناسی اسلامی و آموزه‌های آن در منظر شهر [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 15-29]
 • فلسفه اخلاق اخلاقِ ساختن در معماری (منظر اخلاق فضیلت گرا و اخلاق کانتی) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 1-16]
 • فلسفی و علمی الگوی پیشنهادی معماری محله اسلامی- ایرانی بر مبنای مدل نگره‌های زندگی ساز حکمت اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 33-59]
 • فن معماری چگونگی کاربرد هندسه و تفکیک فضا در معماری پیش از تاریخ ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 54-70]

ق

 • قناعت معرف‌های قناعت در معماری (در تضاد معنایی قناعت با طمع و حرص) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 17-32]

ک

 • کاشان مفهوم سکونت و تاثیر آن بر حیاط خانه های ایرانی: مطالعه موردی خانه های کاشان دوره قاجار [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 31-44]
 • کیفی تأملی بر مفهوم «کیفیت» در معماری [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 44-64]
 • کیفیت تأملی بر مفهوم «کیفیت» در معماری [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 44-64]
 • کیفیت اجرا نقش کیفیت طراحی و اجرا در تحقق مفهوم هویت در معماری معاصر ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 94-105]
 • کیفیت طراحی نقش کیفیت طراحی و اجرا در تحقق مفهوم هویت در معماری معاصر ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 94-105]
 • کیفیت معماری تأملی بر مفهوم «کیفیت» در معماری [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 44-64]
 • کیفیت معمارانه تأملی بر مفهوم «کیفیت» در معماری [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 44-64]
 • کودک تاملی بر مدیریت استرس کودکان بستری متاثر از الگوی طراحی داخلی مبتنی بر مولفه های گرافیک محیطی در مراکز درمانی (نمونه موردی: بیمارستان کودکان 17 شهریور رشت) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 171-189]
 • کودکان الگوهای طراحی در فضای باز به منظور بهبود عملکرد کودکان اوتیسم [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گرافیک محیطی تاملی بر مدیریت استرس کودکان بستری متاثر از الگوی طراحی داخلی مبتنی بر مولفه های گرافیک محیطی در مراکز درمانی (نمونه موردی: بیمارستان کودکان 17 شهریور رشت) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 171-189]
 • گنبدخانه چیستی و چرایی مسجد خان جهرم، مسجدی گنبدخانه دار در استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • ماندگاری بررسی کیفی ماندگاری معماری مجموعه‌ی بازار تبریز از منظر پدیدارشناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مبانی آموزش اشراقی نقش جهانبینی و اشراق در پرورش و آموزش معماران، در دفاع مقدس [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 81-97]
 • مبانی طراحی طراحی حسی در معماری [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 97-112]
 • محیط معماری منظر؛ گستره ای بی انتها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 29-43]
 • محیط نقش محیط و فرهنگ در شکل گیری آرامگاه های دوره اسلامی در حاشیه جنوبی دریای خزر* [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 60-83]
 • محیط بصری بررسی قابلیت ادراک محیط در سیستم واقعیت مجازی بر اساس مؤلفه‌های ادراک بصری [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 106-124]
 • محیط مجازی بررسی قابلیت ادراک محیط در سیستم واقعیت مجازی بر اساس مؤلفه‌های ادراک بصری [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 106-124]
 • محیط مصنوع تحلیل ارتباط میان مؤلفه‌های فرهنگ و ابعاد محیط مصنوع نمونه موردی: خانه‌ای تاریخی در تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • محله اسلامی الگوی پیشنهادی معماری محله اسلامی- ایرانی بر مبنای مدل نگره‌های زندگی ساز حکمت اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 33-59]
 • مخاطب تجربه فضایی روایت و معماری : نقش روایت مکان در بهبود کیفیت فضای موزه‌های نوین ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدارس ابتدایی تدوین شاخصه های کالبدی موثر بر ارتقای حس تعلق دانش آموزان درپلان مدارس ابتدایی (نمونه موردی:مدارس ابتدایی شرق گیلان) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 155-170]
 • مدارس شرق گیلان تدوین شاخصه های کالبدی موثر بر ارتقای حس تعلق دانش آموزان درپلان مدارس ابتدایی (نمونه موردی:مدارس ابتدایی شرق گیلان) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 155-170]
 • مدیریت اصول مدیریت معماری با محوریت آموزش مدیریت طراحی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت استرس تاملی بر مدیریت استرس کودکان بستری متاثر از الگوی طراحی داخلی مبتنی بر مولفه های گرافیک محیطی در مراکز درمانی (نمونه موردی: بیمارستان کودکان 17 شهریور رشت) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 171-189]
 • مدیریت معماری اصول مدیریت معماری با محوریت آموزش مدیریت طراحی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدرسه خان چیستی و چرایی مسجد خان جهرم، مسجدی گنبدخانه دار در استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرکز درمانی تاملی بر مدیریت استرس کودکان بستری متاثر از الگوی طراحی داخلی مبتنی بر مولفه های گرافیک محیطی در مراکز درمانی (نمونه موردی: بیمارستان کودکان 17 شهریور رشت) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 171-189]
 • مسجد نقش کیفی هندسه در پایایی شکلی هندسی حیاط مرکزی مساجد ایران [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 53-62]
 • مسجد خان چیستی و چرایی مسجد خان جهرم، مسجدی گنبدخانه دار در استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان تحقق پذیری تأویل اعتقادات و تفکرات اسلامی در معماری مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 15-28]
 • مسکن معنا در مسکن، بازخوانی روایت مسکن دیروز برای زندگی امروز [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 98-112]
 • مسکن مـسکن اسلامی (مبانی نظری تا جلوه‌های عینی در گذشته و حال)1 [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]
 • مسکن ایرانی مـسکن اسلامی (مبانی نظری تا جلوه‌های عینی در گذشته و حال)1 [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]
 • مسکن اسلامی معنا در مسکن، بازخوانی روایت مسکن دیروز برای زندگی امروز [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 98-112]
 • مسکن اسلامی مـسکن اسلامی (مبانی نظری تا جلوه‌های عینی در گذشته و حال)1 [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]
 • مسکن مدرن معنا در مسکن، بازخوانی روایت مسکن دیروز برای زندگی امروز [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 98-112]
 • مسکن معاصر مـسکن اسلامی (مبانی نظری تا جلوه‌های عینی در گذشته و حال)1 [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]
 • معماری مقایسه تطبیقی تأثیرات اندیشه فلاسفه وجود گرای شرق و غرب بر اصول زیبایی‎شناسی معماری با رویکرد بررسی اندیشه‎های ملاصدرا و هایدگر [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 68-80]
 • معماری تأملی بر مفهوم «کیفیت» در معماری [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 44-64]
 • معماری معرف‌های قناعت در معماری (در تضاد معنایی قناعت با طمع و حرص) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 17-32]
 • معماری بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش‌های معماری در قیاس با دانشجویان 5دانشگاه برتر معماری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • معماری بررسی کیفی ماندگاری معماری مجموعه‌ی بازار تبریز از منظر پدیدارشناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معماری ایرانی بناهای آرامگاهی با پلان نیم هشت در گستره فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 24-38]
 • معماری ایرانی مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیبایی‌شناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر [(مقالات آماده انتشار)]
 • معماری اسلامی نقش کیفی هندسه در پایایی شکلی هندسی حیاط مرکزی مساجد ایران [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 53-62]
 • معماری اسلامی–ایرانی الگوی پیشنهادی معماری محله اسلامی- ایرانی بر مبنای مدل نگره‌های زندگی ساز حکمت اسلامی [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 33-59]
 • معماری بومی راهکارهای حفظ ارزش های معماری بومی در طراحی بناها و محلات معاصر شهر اردبیل [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 42-52]
 • معماری دوره قاجار بررسی عوامل موثر بر طراحی پلان‌ انعطاف‌پذیر در خانه‌های ایرانی دوره قاجار نمونه مورد بررسی: خانه‎های کاشان در اواخر دوران قاجار [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 65-82]
 • معماری دوستدار نور استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندهدفه لوورهای خارجی در ساختمان‌های اداری [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 214-235]
 • معماری سرآمد استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندهدفه لوورهای خارجی در ساختمان‌های اداری [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 214-235]
 • معماری سنتی بازشناسی نقش پیمون در طراحی خانه های سنتی از منظر سرمایش ایستا ( نمونه موردی: خانه های قجری شهر شیراز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • معماری فاخر نقش کیفیت طراحی و اجرا در تحقق مفهوم هویت در معماری معاصر ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 94-105]
 • معماری معاصر ایران نقش کیفیت طراحی و اجرا در تحقق مفهوم هویت در معماری معاصر ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 94-105]
 • معماری منظر معماری منظر؛ گستره ای بی انتها [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 29-43]
 • معماری منظر تحلیل اثر زیرساخت های سبز شهری بر ارتقا مولفه های پایداری محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معناشناسی معرف‌های قناعت در معماری (در تضاد معنایی قناعت با طمع و حرص) [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 17-32]
 • معناگرایی طراحی حسی در معماری [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 97-112]
 • مقابر برجی مدور وحدت هنری یادمان‏های آرامگاهی مدور سبک آذری (نواحی اران و آذربایجان) در سده‏ های 8 تا 9 هجری [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 30-46]
 • مقبره چیستی و چرایی مسجد خان جهرم، مسجدی گنبدخانه دار در استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملاصدرا مقایسه تطبیقی تأثیرات اندیشه فلاسفه وجود گرای شرق و غرب بر اصول زیبایی‎شناسی معماری با رویکرد بررسی اندیشه‎های ملاصدرا و هایدگر [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 68-80]
 • منظر پایدار طراحی پایدار در مناظر شهری ـ نمونه موردی تالاب انزلی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 79-93]
 • منظر شهری طراحی پایدار در مناظر شهری ـ نمونه موردی تالاب انزلی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 79-93]
 • منظر شهری زیبایی‌شناسی اسلامی و آموزه‌های آن در منظر شهر [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 15-29]
 • موز‌ه‌های ایران تجربه فضایی روایت و معماری : نقش روایت مکان در بهبود کیفیت فضای موزه‌های نوین ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نرم افزار پروتژه تجربه فضایی روایت و معماری : نقش روایت مکان در بهبود کیفیت فضای موزه‌های نوین ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریه داده بنیاد تجربه فضایی روایت و معماری : نقش روایت مکان در بهبود کیفیت فضای موزه‌های نوین ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نما شناسایی و دسته‌بندی الگوهای ذهنی معماران در قضاوت زیبایی‌شناسانه نمای ساختمان‌های مسکونی آپارتمانی با کاربست تحلیل عامل Q [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 141-154]
 • نواحی غربی حاشیه دریای مازندران وحدت هنری یادمان‏های آرامگاهی مدور سبک آذری (نواحی اران و آذربایجان) در سده‏ های 8 تا 9 هجری [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 30-46]
 • نور روز طراحی یک نورگیر سقفی با الهام از طبیعت (بیو میمتیک) [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 71-78]

و

 • واژگان کلیدی: اوتیسم الگوهای طراحی در فضای باز به منظور بهبود عملکرد کودکان اوتیسم [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژگان کلیدِی: «نگرش معناگرایانه» رمزپردازی در هنر مقدس معماری اسلامی از دیدگاه سنت گرایی با تکیه بر نظریات تیتوس بورکهارت [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 1-14]
 • واژه های کلیدی: "باغ های ایرانی" باغ ایرانی،تصویری عینی از بهشت توصیفی قرآن با تاکید بر آیات سوره واقعه (نمونه های موردی: ماهان کرمان، فین کاشان، قدمگاه نیشابور، ارم و خان شوشتر) [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]
 • واقعیت مجازی بررسی قابلیت ادراک محیط در سیستم واقعیت مجازی بر اساس مؤلفه‌های ادراک بصری [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 106-124]
 • وجود مقایسه تطبیقی تأثیرات اندیشه فلاسفه وجود گرای شرق و غرب بر اصول زیبایی‎شناسی معماری با رویکرد بررسی اندیشه‎های ملاصدرا و هایدگر [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 68-80]
 • ویدئوی 360 درجه پانوراما بررسی قابلیت ادراک محیط در سیستم واقعیت مجازی بر اساس مؤلفه‌های ادراک بصری [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 106-124]

ه

 • هایدگر مقایسه تطبیقی تأثیرات اندیشه فلاسفه وجود گرای شرق و غرب بر اصول زیبایی‎شناسی معماری با رویکرد بررسی اندیشه‎های ملاصدرا و هایدگر [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 68-80]
 • هندسه چگونگی کاربرد هندسه و تفکیک فضا در معماری پیش از تاریخ ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 54-70]
 • هندسه نقش کیفی هندسه در پایایی شکلی هندسی حیاط مرکزی مساجد ایران [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 53-62]
 • هویت اسلامی ایرانی نقش کیفیت طراحی و اجرا در تحقق مفهوم هویت در معماری معاصر ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 94-105]
 • هوش مصنوعی استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندهدفه لوورهای خارجی در ساختمان‌های اداری [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 214-235]

ی

 • یادمان‏های آرامگاهی وحدت هنری یادمان‏های آرامگاهی مدور سبک آذری (نواحی اران و آذربایجان) در سده‏ های 8 تا 9 هجری [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 30-46]
 • یادمان‏های تدفینی وحدت هنری یادمان‏های آرامگاهی مدور سبک آذری (نواحی اران و آذربایجان) در سده‏ های 8 تا 9 هجری [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 30-46]