انتشار شماره اول دو فصلنامه اندیشه معماری

انتشار شماره اول دو فصلنامه اندیشه معماری

شماره اول دو فصلنامه اندیشه معماری بر اساس نامه شماره­ 62636/11/3/89  مورخه 29/09/89 دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین بر اساس نامه  شماره  19506/91  مورخه 09/07/91 اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر گردید. علاقه مندان می توانند چکیده هر یک از مقالات را با کلیک بر روی آدرس at.journals.ikiu.ac.ir  مشاهده نمایند.