راهنمای نویسندگان

 فایل راهنمای ثبت نام، ورود و نحوه ارسال مقاله توسط نویسندگان

راهنمای تدوین و ارسال مقاله (Word)

نمونه ساختار مقاله (ترتیب مطالب)

راهنمای تنظیم چکیده انگلیسی

 فرم پاسخ به داوران

  فرم حق تالیف: راهنمای استفاده از سایت سمیم نور (سامانه مشابه‌یاب)

فرم تعارض منافع نویسندگان

تعهدنامه کپی رایت نویسندگان

مراحل دریافت شناسه پژوهشگر (ORCID)

توجه: منظور از چکیده تصویری، تصویر چکیده نمی باشد. چکیده تصویری خلاصه‌ای از تصاویر و نمودارهای مقاله است که بیانگر فرایند کلی مقاله و کارهای صورت گرفته در آن است که در یک صفحه و با فرمت Jpg تنظیم گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به مقالات آماده انتشار در صفحه اصلی مجله مراجعه داشته باشید.

مهم: تغییر رتبه علمی و ترتیب نویسندگان مقاله، پس از ارسال مقاله بر خلاف مقررات جاری نشریه می‌باشد، لذا از کلیه نویسندگان محترم تقاضا می‌شود دقت لازم را داشته باشند.

 توجه: پرداخت هزینه ها فقط از طریق سامانه مجله  و با استفاده از نرم افزار موزیلا به شرح زیر صورت پذیرد:

- هزینه جهت بررسی مقاله (غیرقابل استرداد): 1/000/000 ریال  

- هزینه جهت انتشار مقاله (در صورت پذیرش مقاله): 3/500/000 ریال  

- شناسه واریز : 2538301913963 شعبه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)