طراحی پایدار در مناظر شهری ـ نمونه موردی تالاب انزلی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد معماری و معماری منظر پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

چکیده

طراحی پایدار از موضوعات مهم عصر حاضر به شمار می‌رود که امروزه در هر مقوله‌ای ردپایی از خود به جای گذاشته است جریانی که عکس‌العمل منطقی در برابر مسائل و مشکلات بوجود آمده عصر صنعت تلقی می‌گردد. توسعه پایدار که به عنوان مبانی بنیادین این مقاله مدنظر بوده، این بار در عرصه منظر شهری رخ نموده و در بستری به پهنای همه وجوه زندگی همچون اجتماع، فرهنگ، محیط‌زیست، اقتصاد و رفاه جلوه‌گر شده است.
شیرازه کلی مباحث مطروحه بر مبنای طراحی منظر پایدار استوار است که در پهنه سبز گیلان و نوار حاشیه خزری و در جوار تالاب انزلی گسترانیده شده است. همچنین خط مشی حاکم بر آن، مداقه در تعریف منظر شهری پایدار، بازشناسی تالاب انزلی به عنوان جلوه‌ای از مناظر شهری کشور، بررسی و تحلیل پیرامون روش‌های طراحی پایدار و تبیین لزوم طراحی پایدار در تعامل با مناظر شهری می‌باشد و در ادامه اشاره‌ای اجمالی به طراحی یک نمونه موردی تفرجگاهی در حاشیه تالاب انزلی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Design in Urban Landscape, Case Study: Anzali Lagoon

نویسندگان [English]

  • Mohamad Mehdi Mahmudi 1
  • lida eslami 2
1 Associate Professor, College of Fine Arts, Tehran University
2 MA in Architecture and Landscape Architecture, College of Fine Arts, Tehran University
چکیده [English]

Sustainable design is one of the important subjects of the contemporary era that can be traced in many categories; this current trend is considered a logical response caused by industrial age.  In this article sustainable development is considered as the fundamental principle and it is presented in the urban landscape in such a wide environment that includes all aspects of life, such as society, culture, eco-environment, economy and welfare. The foundation of the mentioned issues are all based on designing sustainable landscape that exists on the green zones of Gilan, the Caspian border, and near Anzali's Lagoon. In addition, its governing policy, contemplating the definition of sustainable development, lagoon recognition as a manifestation of the urban landscape, discussion and analysis of sustainable design techniques, are explained as the need for sustainable design in relation with urban landscapes. This is followed by a brief reference to a sample design of a case resort around the Anzali lagoon. As for the present case, after drawing the present condition, with a pathological approach, the city and lagoon's facilities and restrictions are examined side by side; furthermore foreign examples of similar scale have been taken into account matching the case with the climate, environmental consideration, identity requirements and cultural issues, opportunities, threats, strengths and weaknesses are analyzed in the matrix form of SWOT.  The intervention of various factors of structure, function, and process are monitored and measured. Setting strategic priorities, short, medium, and long term executive actions are part of the case study achievements of Anzali lagoon.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable design
  • Sustainable landscape
  • Urban landscape
  • Anzali lagoon