راهکارهای حفظ ارزش های معماری بومی در طراحی بناها و محلات معاصر شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه محقق اردبیلی،

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

معماری بومی از پدیده­های ارزشمندی است که توانسته ارزش­های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، مذهبی و... را در خود متجلی نماید. ارزش­های نهفته در معماری بومی هر شهر، نشان‌دهنده‌ی تفکر مردم آن شهر می‌باشد، درنتیجه آرامش و کیفیت زندگی مردم می­تواند درگرو حفظ همین ارزش­های معماری باشد که این امر مستلزم شناخت و شناساندن میراث فرهنگی و هویتیِ شهر است. تغییراتی که به واسطه معماری مدرن در شهرهای تاریخی ایران به وجود آمده، باعث کمرنگ شدن ارزش­های معماری و هویت آن­ها شده است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از راهکارهای مختلف در راستای حفظ ارزش­های معماری بومی و شناساندن آن به مردم و چگونگی استفاده از آن­ها در معماری امروز تلاش نماید و در پی پاسخ به این سؤال است که چگونه می­توان ارزش­های معماری بومی اردبیل را در طراحی ابنیه امروزی بکار برد؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد و داده‌ها از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری‌شده است. نتایج شامل ارائه راهکارهای طراحی در رابطه با هریک از مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی معماری بومی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approached for Saving Native Architecture Values in Designing Contemporary Constructions and Urban Areas in Ardabil

نویسندگان [English]

  • Zohreh Khoshandam 1
  • Vahid Vaziri 2
  • Tohid Hatami Khanoghahi 3
1 MA student in Architecture, Faculty of Architecture, Mohaghegh Ardabili University
2 Assistant Professor of Architecture Department, Faculty of Architecture, Mohaghegh Ardabili University
3 Assistant Professor of Architecture Department, Faculty of Architecture, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Native architecture is an invaluable phenomenon that reflects cultural, historical, social, religious, and other values. Values hidden in native architecture of each city shows the frame of mind of its people. As a result, people's peace and quality of life can be preserved through preserving these architectural values, which requires knowing and recognition of cultural heritage and identity of the city. Changes caused by modern architecture in Iranian historic cities have weakened architectural values and identities. This study tries to make use of various approaches to preserve native architecture values and introduce it to people and show them how to apply them in modern architecture. It also seeks to find a way to apply values of Ardebil’s native architecture in designing its modern buildings. The research method is descriptive-analytical and data is collected through field studies and library studies. The results include designing solutions for each of the constituent parts of the native architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value
  • Native architecture
  • Ardebil
منابع فارسی
-     پرهیزکار، غلامرضا، 1382، فرهنگ و معماری، نشریه حدیث زندگی، شماره 11.
-     دادخواه، مهیار، 1384، گذری در گستره‌ی معماری بومی نگاهی به تصویرها و پدیده‌ها، معماری بومی، موسسه علمی و فرهنگی فضا، تهران.
-     شاران، مهندسان مشاور، 1384، راهنمایی شناسایی و مداخله در بافت­های فرسوده، تهران: انتشارات ایده پردازان فن و هنر.
-     جعفری نجف­آبادی، عاطفه، 1390، طراحی الگوی مسکن معاصر یزد (بر اساس پتانسیل­های معماری بومی یزد). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد.
-     حجت، مهدی، 1380، میراث فرهنگی در ایران- سیاست­ها برای یک کشور اسلامی، چاپ اول، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
-     حیدرنتاج، حمید، 1382، خدمات شهری در بافت­های تاریخی شهرها، ویژه­نامه میراث فرهنگی و مدیریت شهری ضمیمه ماهنامه شهرداری­ها.
-     فلامکی، محمد­منصور، 1381، ریشه­ها و گرایش­های نظری معماری، تهران: موسسه علمی و فرهنگی فضا، نشر فضا.
-     فلامکی، محمد منصور، 1384، نوسازی و بهسازی شهری، ویرایش 2، تهران: انتشارات سمت.
-     ضرغامی، اسماعیل و سادات، سیده اشرف، 1396، تکنولوژی و معماری بومی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
-     عبدالحسینی، جواد، 1390، سازگار کردن طراحی خانه­های مسکونی تبریز و باکو با فرهنگ و اقلیم بومی، نشریه باغ نظر، شماره 18.
-     مهریار، محمد، 1380، تأثیر و نفوذ غرب در ایران، چاپ اصفهان.
-     مولانایی، صلاح­الدین و سلیمانی، سارا، 1392، بازشناخت مؤلفه‌های هویت اصیل معماری بومی ایرانی در غرب کشور، نمونه موردی: اورامان کردستان، معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، شماره 17.
-     مولانایی، صلاح­الدین و سلیمانی، سارا، 1393، عناصر باارزش معماری بومی منطقه سیستان بر مبنای مؤلفه‌های اقلیمی معماری پایدار، نشریه باغ نظر، سال سیزدهم، شماره 41.
-     نژادابراهیمی، احد و پور جعفر، محمدرضا و انصاری، مجتبی و حناچی، پیروز، 1392، ارزش و ارتباط آن با رویکرد مداخله در آثار فرهنگی- تاریخی، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مرمت و معماری ایران، شماره 6.
-     نیک­فطرت، مرتضی و بیطرف، احسان، 1395، بررسی تأثیرات فرهنگی در معماری بومی ایران از منظر پایداری، نشریه مطالعات هنر و معماری، شماره 4 و 5.
-     ناری قمی، مسعود و دامیار، سجاد (1391)، رویکردها به معماری بومی. همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
منابع انگلیسی
-     Feilden, B. (2003). Conservation historic building. (Architectural Press, Oxford England.