آمار و ارقام

بهار و تابستان 1396

تاریخ اولین انتشار

5

تعداد دوره‌ها

9

تعداد شماره‌ها

670

تعداد مقالات ارسال شده

124

تعداد مقالات منتشر شده

118,930

تعداد مشاهده مقالات

77,683

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

15

درصد پذیرش

441

تعداد مقالات پذیرفته نشده

375

تعداد داوران

141

زمان پذیرش (روز)

17

تعداد پایگاه های نمایه شده

دوفصلنامه اندیشه معماری طی نامه شماره 3/18/311317 مورخ 1397/12/06 توسط دبیرخانه مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور حایز رتبه علمی-پژوهشی شده‌است و جزء نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) می‌باشد؛ که پیرو ابلاغ آیین‌نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/09 با شماره ابلاغ 11/25685 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان«نشریه علمی» شناخته می‌شود. در این نشریه مقالات علمی با موضوعات معماری به چاپ می‌رسند. تمام شماره‌های منتشر شده از شماره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ به بعد، شامل این امتیاز می‌شوند. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

این مجله با همکاری مشترک انجمن علمی فضای معماری نو ایران فعالیت می کند.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

فراخوان

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

راهنمای تدوین و ارسال مقاله

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

تمامی مقالات دریافتی در این نشریه توسط سامانه مشابه‌یابی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

دسترسی به مقالات این نشریه بصورت باز می باشد 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

شماره جاری: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-300 

مقاله علمی پژوهشی

1. درک سرشت الگوهای ماندگار معماری ایران (با انطباق مفهوم ماندگاری از دیدگاه کریستوفر الکساندر بر الگوهای معماری)

مرجانه نجارنژاد مشهدی؛ خسرو افضلیان؛ مهدی شیبانی؛ سیدمسلم سیدالحسینی


6. بررسی تطبیقی معماری و شعر در عصر صفوی بر پایه پیچیدگی‌های سبک‌ شناختی آن

محمد رضا بمانیان؛ حیدر جهان بخش؛ رضا جعفری ها؛ علی دل زنده


7. سهم نگرش و کنش نخبگان سیاسی در برپایی آرامگاه فردوسی

معین کارگری؛ محمد حسن خادم زاده؛ توران طولابی


10. نقش مولفه ی جای گشت در ارتقای ادراک و کیفیت سکونت در خانه های تاریخی تبریز

نفیسه سلجی؛ حسن سجادزاده؛ مرجان خان محمدی؛ فائقه سرخوش


15. معیارهای ارتقای سرزندگی خلاق در فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی از نگاه متخصصین

سارا خلیلی خواه؛ هما ایرانی بهبهانی؛ شادی عزیزی؛ هاشم هاشم نژاد شیرازی


20. سنجش اثر کاربرد پلی استایرن در کاهش مصرف انرژی ساختمان های مسکونی اقلیم سرد

مهدی شعبانیان؛ محمدهادی کابلی؛ علی دهقان بنادکی؛ لیلا زارع


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2538-3019
شاپا الکترونیکی
2676-4806

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان