شماره‌های پیشین نشریه

آمار و ارقام

بهار و تابستان 1396

تاریخ اولین انتشار

7

تعداد دوره‌ها

14

تعداد شماره‌ها

989

تعداد مقالات ارسال شده

171

تعداد مقالات منتشر شده

359,781

تعداد مشاهده مقالات

170,998

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

17

درصد پذیرش

710

تعداد مقالات پذیرفته نشده

461

تعداد داوران

141

زمان پذیرش (روز)

30

تعداد پایگاه های نمایه شده

دوفصلنامه اندیشه معماری طی نامه شماره 3/18/311317 مورخ 1397/12/06 توسط دبیرخانه مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور حایز رتبه علمی-پژوهشی شده‌است و جزء نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) با درجه کیفیت Q1 می‌باشد؛ که پیرو ابلاغ آیین‌نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/09 با شماره ابلاغ 11/25685 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان«نشریه علمی» شناخته می‌شود و حایز رتبه (ب) شده است. در این نشریه مقالات علمی با موضوعات معماری به چاپ می‌رسند. تمام شماره‌های منتشر شده از شماره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ به بعد، شامل این امتیاز می‌شوند. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

این مجله با همکاری مشترک انجمن علمی فضای معماری نو ایران فعالیت می کند.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

فراخوان

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

راهنمای تدوین و ارسال مقاله

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

تمامی مقالات دریافتی در این نشریه توسط سامانه مشابه‌یابی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس

مقالات پس از داوری و موافقت هیات تحریریه مورد پذیرش و در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

دسترسی به مقالات این نشریه بصورت باز می باشد 

                                                                                                                   

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- سرقت ادبیجهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می شود.

-سیاست نشریه در برخورد با سرقت ادبی: در صورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده / نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/ نویسندگان عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

شماره جاری: دوره 7، شماره 14، مهر 1402 (پاییز و زمستان 1402) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان