آمار و ارقام

بهار و تابستان 1396

تاریخ اولین انتشار

7

تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

924

تعداد مقالات ارسال شده

154

تعداد مقالات منتشر شده

244,029

تعداد مشاهده مقالات

144,839

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

16

درصد پذیرش

651

تعداد مقالات پذیرفته نشده

451

تعداد داوران

141

زمان پذیرش (روز)

30

تعداد پایگاه های نمایه شده

دوفصلنامه اندیشه معماری طی نامه شماره 3/18/311317 مورخ 1397/12/06 توسط دبیرخانه مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور حایز رتبه علمی-پژوهشی شده‌است و جزء نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) با درجه کیفیت Q2 می‌باشد؛ که پیرو ابلاغ آیین‌نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/09 با شماره ابلاغ 11/25685 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان«نشریه علمی» شناخته می‌شود و حایز رتبه (ب) شده است. در این نشریه مقالات علمی با موضوعات معماری به چاپ می‌رسند. تمام شماره‌های منتشر شده از شماره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ به بعد، شامل این امتیاز می‌شوند. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

این مجله با همکاری مشترک انجمن علمی فضای معماری نو ایران فعالیت می کند.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

فراخوان

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

راهنمای تدوین و ارسال مقاله

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

تمامی مقالات دریافتی در این نشریه توسط سامانه مشابه‌یابی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس

مقالات پس از داوری و موافقت هیات تحریریه مورد پذیرش و در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

دسترسی به مقالات این نشریه بصورت باز می باشد 

                                                                                                                   

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- سرقت ادبیجهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می شود.

-سیاست نشریه در برخورد با سرقت ادبی: در صورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده / نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/ نویسندگان عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

شماره جاری: دوره 7، شماره 13، فروردین 1402، صفحه 1-250 (بهار و تابستان 1402) 

روش‌شناسی نظریه کنشگر-شبکه در تبیین روند طراحی جمعی

10.30479/at.2023.16262.1817

فاطمه زارع؛ کاوه بذرافکن؛ هما ایرانی بهبهانی؛ منصور بهروزی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان