مفهوم سکونت و تاثیر آن بر حیاط خانه های ایرانی: مطالعه موردی خانه‌های کاشان دوره قاجار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

10.30479/at.2018.1536

چکیده

چکیده
در خانه‌های حیاط مرکزی، حیاط قلب خانه و عنصر اصلی سازمان‌دهنده آن به حساب می‌آید. از طرف دیگر در نوع سکونت امروزی، حیاط به عنوان عنصر اصلی سازمان‌دهنده فضاها کمتر مورد توجه واقع شده‌است؛ شناخت حیاط از الگو‌های گذشته معماری به عنوان نمونه‌های اصیل معماری و جستجوی مفهوم ذهنی سکونت در حیاط به عنوان شکل عینی این مفهوم، علاوه بر اینکه می‌تواند در رسیدن به مفهوم سکونت کمک‌رسان باشد، ارائه‌دهنده‌ راهکارهایی برای نزدیک کردن شرایط زندگی در خانه‌های امروزی به‌ شرایط مطلوب زندگی خواهد بود. هدف این مقاله این است که با مطالعه حیاط خانه‌های ایرانی در نمونه‌های دوران قاجار شهر کاشان و طور خاص حیاط سه نمونه خانه‌ی طباطبایی‌ها، بروجردیها و صالح، به عنوان نزدیک‌ترین نمونه‌های اصیل معماری به ما از لحاظ تاریخی و شناخت شرایط زندگی در این حیاط‌ها، اولا به تعریفی از مفهوم سکونت به عنوان شرایط مطلوب زندگی رسید، دوما بتوان راهکارهایی برای ایجاد این شرایط مطلوب در همه زمان‌ها ارائه داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Concept of Residence and its Impact on the Courtyard of Iranian Houses: A Case Study of Kashan''''s Houses in Qajar Era

نویسنده [English]

  • Ehsan Hanif
MA student in Architecture, Iran University of Science and Technology, Tehran
چکیده [English]

In houses with a central courtyard, the courtyard is actually the heart of the house and its main organizer. Although, in modern settlements, the yard has lost its importance as the main organizer of the space, recognizing the courtyard in the past patterns of architecture as genuine architectural examples and seeking the mental concept of housing in the courtyard as an objective form of this concept, can help you reach the concept of helping residence, and also provide solutions to bring modern living conditions to the desired conditions of life. The purpose of this article is to study courtyards of Qajar era Iranian houses in Kashan, especially, courtyards of the Tabatabais’, Boroujerdis’ and Salehis’ houses, as the closest original architectural examples to us historically and knowing about the living conditions in these courtyards, firstly defined the concept of habitation as a desirable condition of life, secondly, helped us provide solutions to create such favourable conditions for all times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residence
  • Home
  • Courtyard
  • Introversion
  • Kashan