پیوستگی فضایی درگذار از فضای باز به بسته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران

10.30479/at.2018.1539

چکیده

چکیده
در طراحی معماری فضاهای مفصل و ارتباط ‌دهنده‌ای وجود دارند که نقش آنها متعادل‌سازی روند این ارتباط می‌باشد. این فضاها لزوماً یک فضای خالی و یا یک فضای باقیمانده نیست و می‌تواند خود ماهیت و شخصیت فضایی داشته باشد. مرز بین فضای بیرون و داخل از دیرباز مطرح بوده‌است. در معماری سنتی ایران نیز شاهد ایوان‌ها، ساباط‌ها، سایه‌بان‌ها و ... هستیم که در همه‌ی این فضاها شاید به طور مستقیم به نقش مفصل بودنشان اشاره نشده باشد اما در ذات خود آن‌را جای داده‌اند. هدف از ارائه‌ی این مقاله پاسخ‌گویی به این پرسش است که مرز فضایی ایجاد شده با چه عناصری و چه شاخصه‌هایی سازماندهی می‌شود؟ همچنین بررسی چگونگی ارتباط فضایی در عبور از فضای باز به بسته و ویژگی‌هایی است که این فضا با توجه به ماهیت دو سوی دیگر خود باید داشته‌باشد. این فضا توازن بین زندگی در فضای باز و انتقال به فضای بسته را به نحوی که از ویژگی‌های هر دو فضا به یک نسبت بهره برده باشد درهم می‌آمیزد و باعث تعدیل حس تضاد در هنگام گذار از بیرون به داخل می‌شود. از آنجا که مطالعات محدود و انگشت شماری راجع به این ارتباط فضایی صورت گرفته در طی این مقاله سعی در جمع‌آوری ویژگی‌ها و عناصر فیزیکی و غیر‌فیزیکی اختصاص داده شده به این فضا داشته تا در نهایت با تحلیل آنها به طبقه‌بندی انواع پیوستگی فضایی برسیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Continuity In The Transition From Open Space To Closed

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bonyani 1
  • Kazem Memar Zia 2
  • Amin Habibi 2
  • Kaveh Fatahi 2
1 MSc student, Department of Architecture, Faculty of Arts and Architecture, Shiraz University
2 Assistant Professor Department of Architecture, Faculty of Arts and Architecture, Shiraz University
چکیده [English]

Abstract
In the design of the architecture of connection and joint spaces exist that their role is the balancing of this relationship. These spaces are not necessarily an empty space or a residual space, and can have the nature and character of the space. The boundary between inside and outside space has been raised from a long time ago. In traditional Iranian architecture also saw the porch, awning, canopy and that in all these spaces may not directly refer to their joint role, but instead have it in their nature. The purpose of this paper is to study how to provide Connections Space in the passing of the open space to close space And features that this space is due to the nature of the other two side should be have. This space balance between outdoor living and transfer to indoor in a way that is mixed characteristic of both space used equally and stabilizes the sense of contrast during the transition from outside to inside because of limited and few studies have been done about the spatial relationship in this paper, we tried to collect features and physical and non-physical elements dedicated to this space until finally reach analyze them to the classify types of spatial continuity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open and close space
  • semi-open
  • continuity
  • Connection Space
  • In between