بازشناسی جایگاه ساختمان‏های بلند در نسبت با پایداری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

10.30479/at.2018.1535

چکیده

انجام بررسی‌‌های علمی و پژوهشی در زمینه‌های مختلف مرتبط با مسئله‌ی برنامه‌ریزی، طراحی و احداث ساختمان‌های بلند باتوجه به تبعاتی که ممکن است رشد بی‌رویه و بی‌مطالعه‌ی این مجموعه‌ها در فضاهای شهری به دنبال داشته باشد امری ضروری و منطقی به نظر می‌رسد. اگر تأملی در تاریخچه و سیر تحول و تکامل این ساختمان‌ها از دوران باستان تا عصر حاضر داشته باشیم، ارتباط میان این عناصر شاخص و زمینه‌های استقرارشان در محیط‌های شهری با موضوعاتی که مورد توجه جامعه‌شناسان قرار می‌گیرد و از جمله پایداری اجتماعی رخ‌نمایی خواهند کرد. مقاله‌ی حاضر با هدف بازشناسی نقش و جایگاه ساختمان‌های بلند در برپایی، تأمین و تقویت پایداری اجتماعی ضمن بازتعریف این مفهوم و معرفی هفت معیار در این زمینه و مرور مختصری بر تاریخچه و تعاریف مختلفی که ساختمان‌های بلند در قالب آن‌ها معرفی و دسته‌بندی می‌گردند به تبیین جایگاه این ساختمان‌ها در نسبت با مفهوم پایداری اجتماعی پرداخته و ضمن مقایسه‌ی آثار حضور بناهای بلند در محیط پیرامون و نیز معرفی رویکردهای مورد توجه آن‌ها در تقویت مفاهیم پایداری اجتماعی به تبیین نقش و جایگاه آن‌ها در ارتقا کیفیت و هویت‌دهی به فضاهای شهری از یکسو و تولید و توسعه‌ی حس رضایتمندی در بهره‌وران و ساکنان آن‌ها از دیگر سو مبادرت و نتیجه را در دو مقیاس دسته‌بندی نموده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش در مقیاس کلان این بناها با ایفای نقش نشانه‌ای به ارتقای کیفیت فضاهای شهری و هویت‌بخشی به آن‌ها و خواناتر شدن و آدرس‌پذیر شدن محدوده‌ی پیرامون خود یاری رسانده و در نهایت بر بسیاری از ویژگی‌های هویت شهری تأثیرگذار خواهند بود. در مقیاس میانی و خرد این بناها می‌توانند با تکیه بر معیارها و دستاوردهای رویکردهایی همچون انعطاف‌پذیری، الهام از طبیعت و افزایش تعاملات اجتماعی به ایجاد مشارکت حداکثری بین خود و پیرامونشان و تأثیرگذاری مثبت در راستای تولید و توسعه‌ی حس رضایتمندی در بهره‌برداران بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognition of place of tall buildings with regard to the social sustainability

نویسنده [English]

  • Fariborz Karimi
Assistant professor in Architecture, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

According-to-the results of immethodical and impromptu growth of different complexes in the civil environments,doing scientific and research surveys in the various fields seems vital and logical–fields that are related with the planning issue,designing and establishment of tall-buildings.If we consider the history and evolution and transmutation route of these buildings from the ancient times till the contemporary era,the relationship between these typical elements and their lodgment bases in the civil environments will be appeared with attention to the subjects that are taken into consideration by the socialists.Whilst the current paper explains this concept and introduces seven criteria and revises in short the history and different definitions which tall-buildings are grouped and introduced according-to them with the aim of recognition of role and place of tall-buildings in the establishment,supplying and reinforcement of social sustainability makes clear the place of tall-buildings with regard to the social sustainability as well as compares the remnant of presence of tall-buildings in the environs and also following introducing their favored attitudes in the civil environments from one hand and making and increasing the level of satisfaction sense among their stakeholders and citizens from the other hand had concluded the final results unto two scales.According-to the results of this paper in the macro-scale,these buildings play a symbolic role and thereby can increase the level of quality of civil environments and will give identity to them and will help finding the address of their environs and finally will influence various characteristics of civil identity.In the middle and micro-scales,these buildings can develop the maximum limit of cooperation between themselves and their environs and have positive effect with relying on the criteria or attitudes as flexibility,inspiration from the nature and increasing the level of social interactions with the aim of making and increasing the level-of satisfaction sense among their stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tall-buildings
  • Social sustainability
  • Place
  • Urban spaces
  • Social interactions