تبیین مدل فرآیند علّی مولفه های انعطاف پذیری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی، گروه مهندسی عمران و معماری، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربت حیدریه، ایران

10.30479/at.2020.12619.1440

چکیده

بیان مساله: ازآنجایی‌که در نظر گرفتن ویژگی انعطاف‌پذیری سبب می‌شود تا افراد بتوانند در طول دوران زندگی خود مطابق با شرایط و نیازهای متغیر خود، شرایط زندگی در راستای وضعیت مطلوب‌تر تغییر دهند. براین اساس انعطاف‌پذیری از گذشته موردتوجه طراحان بوده است. بررسی اصل انعطاف‌پذیری به‌عنوان یکی از عوامل افزایش کیفیت در زندگی افراد با توجه به سابقه‌ی غنی‌ای که معماری ایران در این زمینه دارد، بحثی بااهمیت و قابل‌توجه است.
سؤال تحقیق: چگونه می­ توان با استفاده از مفهوم انعطاف­ پذیری مولفه­ های انعطاف­ پذیر را بیان کرد؟ مدل علّی مبتنی بر زیر شاخه ­های مولفه­ های انعطاف ­پذیر چه ویژگی­ هایی دارد؟
اهداف تحقیق: هدف اصلی تحقیق مشخص شدن ارتباط میان مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری می‌باشد.
روش تحقیق: این پژوهش تحلیلی – توصیفی با رویکرد کیفی از روش فرآیند علّی برای شناسایی ارتباط میان مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری استفاده می‌کند تا با برقراری ارتباط علّی میان مطالب موردمطالعه و بحث، در چند گام به پاسخ پرسش مطرح‌شده برسد.به طور کلی فرآیند علّی، نوعی مرتبط نمودن گزاره‌ها و مفاهیم به شیوه منطقی می‌باشد که درنهایت می‌توان از نتیجه مرتبط نمودن گزاره‌ها و مفاهیم، به خلق نظریه رسید.
مهم ترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری تحقیق: در قالب این پژوهش ابتدا به بررسی مقوله انعطاف‌پذیری و اهمیت آن پرداخته می‌شود و سپس به تبیین این واژه از دیدگاه صاحب‌نظران پرداخته خواهد شد. در گام بعدی، مفهوم انعطاف‌پذیری با توجه به مؤلفه‌های آن شرح داده‌خواهد شد و اصول و ویژگی‌های ساختاری و بنیادین هرکدام از مؤلفه‌ها بیان می‌شوند. در آخرین مرحله و نتیجه‌گیری تحقیق به ارزیابی مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری و بیان رابطه‌ی آن‌ها پرداخته می‌شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن دارد که استراتژی سیستم‌های ساختمانی و همچنین فضاهای خدماتی همان مؤلفه‌ی تفکیک و تجمیع انعطاف‌پذیر است؛ همچنین مؤلفه‌ی جا‌به‌جایی فصلی و روزانه نیز بازتعریف استراتژی طراحی معماری است و مؤلفه‌ی فضای چند عملکردی انعطاف‌پذیر نیز همان استراتژی تجهیز کردن برای استفاده انعطاف‌پذیری فضا می‌باشد.

چکیده تصویری

تبیین مدل فرآیند علّی مولفه های انعطاف پذیری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the causal process model of flexibility components and strategies

نویسندگان [English]

  • Farhad Chegeni 1
  • Mohammad Didehban 2
  • Pedram Hessari 3
1 M. A. of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran
2 Assistant professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran
3 Assistant professor,Technical Engineering Faculty,University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, iran
چکیده [English]

Because flexibility makes it possible for people to change their living conditions more optimally during their lifetime according to their changing circumstances and needs. Accordingly, the flexibility of the past has been the focus of designers. Investigating the principle of flexibility as one of the factors in increasing the quality of life in people's lives, considering the rich history of Iranian architecture in this field, is an important and noteworthy discussion. This paper seeks to identify the relationship between components and strategies in order to identify the relationship between the components of flexibility versus the strategies of flexibility. So the answer to the question is, "What is the relationship between the components of flexibility and its strategies according to the characteristics of each of them?" Because identifying the relationship between flexibility components and flexibility strategies is a complex process, this research can serve as a basis for basic research to identify the relationship between flexibility components versus its strategies. This paper uses the causal process method to identify the relationship between components and flexibility strategies in order to answer the question in a few steps by establishing a causal relationship between the material being studied and discussed. The causal process is a kind of logical connection of propositions and concepts, which can ultimately be the result of the connection between propositions and concepts. The basis of any qualitative research is based on the presentation of theory. It is important to take steps to develop knowledge and add to the awareness of people and to create a theory. Three methods are used to create theories: rules 8, based on axioms 9, and causal process 10. The causal process is defined as a set of definite or probable causal propositions that describe one or more processes with a causal mechanism that characterize the effect of one or more independent variables on one or more dependent variables .The causal process is used to create and create different theories in the field of knowledge. In such theories, the theory is first formed and evaluated in a logical system with the help of scientific propositions related to each concept. The causal process, in general, communicates the answers to research questions in a few steps by communicating between the concepts and keywords of the fields of study. Also, the method of collecting information in this research is based on library and documentary studies. Understanding the concepts, components, and strategies of flexibility in architecture is one of the most important parts of the research process. Following this knowledge, it is possible to construct the communicative propositions of the components and strategies of flexibility. Logical communication between components and strategies leads to the construction of causal propositions of communication and the explanation of the relationship between them. In this research, first, the issue of flexibility and its importance is examined and then this word will be explained from the point of view of experts. In the next step, the concept of flexibility will be described according to its components and strategies, and the structural and fundamental principles and characteristics of each of the components and strategies will be stated. In the last step and after the described steps, the components and strategies of flexibility and their relationship expression are evaluated. The results of this study indicate that the strategy of building systems as well as service spaces is the same component of flexible segregation and aggregation; Acceptable is the same as the equipping strategy for using space flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Component
  • strategy
  • Flexibility
  • causal process
  • model
اقبالی، رحمان و حصاری، پدرام. (۱۳۹۲)، رویکرد مدولار و پیش ساختگی در مسکن انعطاف­پذیر، مسکن و محیط روستا، شماره ۱۴۳ ، ص ۶۸-۵۳
آصفی، مازیار، فرخی، شهین و نثارنوبری، مهسا(1396)،ارزیابی روش های اعمال انعطاف­پذیری در فضاهای مسکونی با زیربنای محدود. معماری و شهرسازی ایران، شماره91، ص108-91
حجت، عیسی، مظفر، فرهنگ و سعادتی، سیده پوراندخت(1396)، تبیین صفات تاثیرگذار خانه در شکل­گیری دلبستگی انسان به آن (ارائه یک مدل فرآیند علّی)، هنرهای زیبا، شماره2، ص 62-51
خورشیدی، بابک(1392)، بررسی مفهوم انعطاف­پذیری در مسکن،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان
دیکشنری کمبریج (2000).
دهخدا، علی اکبر(1343)، لغت نامه، جلد 8، دانشگاه تهران
زندیه، مهدی؛ اقبالی، رحمان و حصاری، پدرام،(۱۳۹۰)،روش های طراحی مسکن انعطاف پذیر، نقش جهان، شماره 1، ص. ۱۰۵-۹۵
زندیه، مهدی، حصاری، پدرام و زندیه عطیه(1397).روش های انعطاف پذیری در به روزرسانی معماری و رویکردهای آموزشی مدارس.فناوری آموزش، مقالات آماده انتشار
زنده­دلان، آناهیتا، خسروی، حسین و صفائیان، الهه(1398).کالبد انعطاف­پذیر با تلفیق معماری و سازه با بهره­گیری از اوریگامی، معماری و شهرسازی آرمان شهر، شماره 49، ص58-49
عینی­فر، علی رضا. (۱۳۸۲)، الگویی برای تحلیل انعطاف­پذیری در مسکن سنتی ایران، نشریه هنرهای زیبا، ، شماره ۱۳ ص ۷۷-۶۴
غروى الخوانساری، مریم ،(۱۳۹۶)،  گونه­بندی و تحلیل قابلیت­ها در انواع رویکردهای انعطاف­پذیری، صفه، شماره ۷۶، ص ۵۴-37
غروى الخوانساری، مریم، (۱۳۹۷)، راه کارهایی برای انعطاف­پذیری مسکن معاصر با توجه به تغییرات الگوی خانواده در طی زمان، صفه، شماره ۸۲، ص ۴۹-۲۷
غروى الخوانساری، مریم، (۱۳۹۰)،تعامل پایایی و پویایی در انعطافپذیری اثر معماری یا تحلیل نمونه­هایی از مسکن انعطاف­پذیر معاصر. رساله دکتری. تهران: دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
غفوریان، میترا و آقایی، سپیده، بازشناسی و اولویت­بندی معیارهای انعطاف­پذیری در طراحی مسکن آپارتمانی ایران. صفه، (۱۳۹۶)، شماره ۲۶، ص ۶۴-۴۱
غفوریان، میترا (۱۳۹۵)، بازشناسی و اولویت­بندی معیارهای انعطاف­پذیری در طراحی مسکن آپارتمانی ایران، صفه، شماره ۷۴، ص64 -42
قنبرزادگان، حسن (1392)، طراحی نمایشگاه بین­المللی مرکز تجارت منطقه آزاد باکو با رویکرد انعطاف­پذیری، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
کیائی، مهدخت، سلطان­زاده، حسین و حیدری، علی­اکبر. (1398)، سنجش انعطاف­پذیری نظام فضایی با استفاده از تکنیک چیدمان فضا(مطالعه موردی: خانه­های شهر قزوین)، باغ نظر، شماره16،ص 76-61
گروتر،یورک ،(1375)، زیبایی­شناختی در معماری مترجم: جهان­شاه پاکزاد و عبدالرضا همایون تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
Blakstad SH (2001). Strategic Approach to Adaptability in Office Buildings, Phd Thesis.
Chin. Alexander. (2007). Green roof: final presentation. Columbia university green roof project.
Friedman, A.2002, the Adaptable House: Designing Homes for Change, New York: McGraw-Hill.
Galfeti, G.G.2003, "Introduction Pisos Piloto", in B. Leupen, & J. Leupen (eds.), Dwelling: Architectural and Modernity, Delft: Tupelft: Faculteit. Bouwkunde, pp. 87-102.
Habraken, N.J. (2008),"Design for Flexibility", in Building Research & Information, 36 (3), pp. 290-296
Kronenburg, R. (1995). Houses in motion: the genesis, history and development of the portable building. London: Academy Editions.
Kronenberg, R. (2003), Scoates, Ch.  & Betsky. A. Mobile Dwelling Unit. New York: Distributed art publishers.
Lang, J.1987, Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioural Sciences in Environmental Design, Newyork: Van No Strand Reinhild Company Inc.
Ostuzzi, F., Jan, D., Lieven, D. C. & Jelle, S. (2017). From Design for One to Open-ended Design, Experiments on understanding how to open-up contextual design solutions. London: Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.
Phillips, Alan. Mixed Used Development Design, accessed at: https://www.amazon.com/Best-Mixed-Use-DevelopmentDesign/dp/0823062333.
Pena, W. & S. Parshall. Problem Seeking: An Architectural Programming Primer, New York: John Wiley and Sons, Inc, 2001.
Schneider, T. & J. Till.2007, Flexible Housing, Oxford, United Kingdom: Architectural Press.
Schneider, F.2003, "The Layout of Apartment/The Floor Plan Idea", in B.Leupen & J. Leupen (Eds), Dwelling Architecture and Modernity, The Netherlands: Delf University of technology, Faculty of Architecture, pp. 31-37.
Schneider, T., & Till, J. (2007). Flexible housing: opportunities and limits. Arq: Architectural Research Quarterly, 9(2), 157-166.
Schroder, U.1979, Variable Mutzber Hauser Und Wohnungen, Grundrislosungen. Anpaszbar a Familiengrosze und Lebensform Bauverlag GmbH, Wiesbaden, Berlin.
Till, J., & Schneider, T. (2005). Flexible housing: the means to the end. ARQ: architectural research quarterly, 9(3-4), 287-296.
Wieland, A. & Wallenburg, C. (2012) Dealing with Supply Chain Risks. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 42 (10): 877-905.